Ostatnia aktualizacja: 2022-02-21

STRONA GŁÓWNA
Czasopisma
Wydawnictwa książkowe
Publikacje

Nowości wydawnicze

Inne publikacje w grupie tematycznej "Historia geografii"

Inne wydawnictwa z 2006 roku

Wincenty Pol  jako geograf i krajoznawca

Wincenty Pol jako geograf i krajoznawca

Jackowski A., Sołjan I. (red.), 2006, Wincenty Pol jako geograf i krajoznawca, IGiGP UJ, Kraków.

ISBN 978-83-88424-23-6

Język publikacji: polski

Cena: 31.50 PLN (w tym 5% VAT).

pdfPublikacja dostępna w całości w formie elektronicznej (6.2 MB)

Publikacja jest do nabycia w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ. Istnieje również możliwość złożenia zamówienia przez internet. Przy zamówieniach on line do ceny książki doliczany jest koszt wysyłki (Poczta Polska).

Spis treści

  Wstęp 9

  Introduction 13

Karol Musioł, Antoni Jackowski 

  Wincenty Pol - profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego ....17

  Wincenty Pol - a Professor of the Jagiellonian University ....21

Władysław Natanson 

  Przemówienie Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Dra Władysława Natansona na uroczystej Akademii ku czci Wincentego Pola odbytej w Auli Uniwersytetu Jagiellońskiego dnia 8 grudnia 1922 r. ....25

Ludomir Sawicki 

  O działalności naukowej Wincentego Pola. (Przemówienie na Akademii uroczystej, Kraków, 8 grudnia 1922 roku) ....27

Franciszek Ziejka 

  Krakowskie lata Wincentego Pola ....31

  Wincenty Pol's Cracovian Years ....48

Antoni Jackowski, Izabela Sołjan 

  Wincenty Pol "ojciec" nowożytnej geografii polskiej ....51

  Wincenty Pol the "Father" of Modern Polish Geography ....92

Bogdana Izmaiłow, Kazimierz Krzemień 

  Poznawanie rzeźby Karpat i innych regionów ziem polskich w pracach Wincentego Pola ....97

  Exploring the Relief of the Carpathians and of other Regions of the Polish Lands in the Light of Works by Wincenty Pol ....104

Józef Wojtanowicz 

  Wincenty Pol wśród twórców regionalizacji fizycznogeograficznej ....105

  Wincenty Pol among the Creators of Phisical-Geographical Regionalization ....108

Janina Bożena Trepińska 

  Klimaty i klimatologia u Wincentego Pola ....109

  Climates and Climatology in Wincenty Pol's Works ....113

Joanna Pociask-Karteczka 

  Hydrografia w pracach Wincentego Pola ....115

  Hydrography in the Works of Wincenty Pol ....131

Zygmunt Górka 

  Badania Wincentego Pola w Karpatach Polskich w zakresie geografii społeczno-ekonomicznej ....133

  Wincenty Pol's Investigations on Human Geography in Polish Carpathians ....137

Grażyna Połuszejko 

  Zbiory geograficzne w Muzeum Wincentego Pola w Lublinie ....139

  Geographical Collections in Wincenty Pol's Museum in Lublin ....147

Artur Timofiejew 

  Twórczość poetycka Wincentego Pola na tle literatury międzypowstaniowej 1831-1864 ....149

  Presentation of Wincenty Pol's Poetic Output against the Background of Literature between the Uprisings of 1831 and 1864 ....159

Krystyna Harasimiuk 

  Wincenty Pol jako krajoznawca ....161

  Wincenty Pol as a National Heritage Specialist ....178

Stanisław Firszt 

  Wincenty Pol i Genealogia Piastów ze zbiorów Schaffgotschów ....181

  Wincenty Pol and the Piast Family Tree from the Schaffgotschs' Collections ....188

Ivo Łaborewicz 

  Czy Wincenty Pol był na Śnieżce i co z tego wynikło? ....189

  Did Wincenty Pol Visit Mt Śnieżka and What Were the Consequences of it? ....199

Maria Wieloch, Anna Urbańczyk 

  Przedstawienie Izby Pamięci Wincentego Pola w Gdańsku Sobieszewie oraz inicjatyw związanych z tą placówką ....201

  The Remembrance Hall Dedicated to Wincenty Pol at the “Treasure Island" City Cultural Centre ....203

Aneks  205

Appendix  205

Wincenty Pol 

  Rzut oka na umiejętność geografii ze stanowiska uniwersyteckiego wykładu ....207

Wincenty Pol 

  Polska krzyżownica wiatrów ....225

© IGiGP UJ "2022"