Ostatnia aktualizacja: 2022-02-21

STRONA GŁÓWNA
Czasopisma
Wydawnictwa książkowe
Publikacje

Nowości wydawnicze

Inne publikacje w grupie tematycznej "Klimatologia"

Inne wydawnictwa z 2005 roku

Dobowy przebieg opadów atmosferycznych w ujęciu synoptycznym i probabilistycznym na przykładzie Krakowa (1886-2002)

Dobowy przebieg opadów atmosferycznych w ujęciu synoptycznym i probabilistycznym na przykładzie Krakowa (1886-2002)

Twardosz R., 2005, Dobowy przebieg opadów atmosferycznych w ujęciu synoptycznym i probabilistycznym na przykładzie Krakowa (1886-2002), IGiGP UJ, Kraków.

Recenzje: Prof. dr hab. Elżbieta Kupczyk, Prof. dr hab. Tadeusz Niedźwiedź

ISBN 83-88424-50-5

Język publikacji: polski

Cena: 21.00 PLN (w tym 5% VAT).

pdfPublikacja dostępna w całości w formie elektronicznej (4.0 MB)

Publikacja jest do nabycia w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ. Istnieje również możliwość złożenia zamówienia przez internet. Przy zamówieniach on line do ceny książki doliczany jest koszt wysyłki (Poczta Polska).

Spis treści

1.  Wstęp ....11

1.1.  Wprowadzenie ....11

1.2.  Cel i zakres pracy ....12

1.3.  Przegląd literatury ....16

2.  Materiał badawczy ....23

2.1.  Tworzenie bazy danych ....23

2.2.  Jednorodność danych opadowych ....25

3.  Metodyka badań związków występowania opadów z warunkami meteorologicznymi ....29

3.1.  Wybór klasyfikacji typów cyrkulacji atmosferycznej ....29

3.2.  Częstość typów cyrkulacji w południowej Polsce ....30

3.3.  Częstość rodzajów mas powietrznych i frontów atmosferycznych w południowej Polsce ....34

3.4.  Występowanie opadów w Krakowie w powiązaniu z warunkami meteorologicznymi w południowej Polsce ....38

4.  Miary statystyczne charakterystyk opadów godzinnych ....45

4.1.  Właściwości szeregów zmiennych opadowych ....45

4.2.  Statystyki liczby godzin z opadem ....47

4.3.  Statystyki sum i natężenia opadów ....48

5.  Przebieg dobowy opadów w porach roku ....57

5.1.  Metody analizy cyklu dobowego ....57

5.2.  Charakterystyka cyklu dobowego opadów ....58

5.3.  Związek cyklu dobowego z rodzajem opadów ....63

5.4.  Związek cyklu dobowego z typem genetycznym opadów ....67

5.5.  Zmienność wieloletnia cyklu dobowego opadów letnich ....80

6.  Uwarunkowania cyrkulacyjne przebiegu dobowego opadów w półroczu ciepłym ....87

6.1.  Częstość opadów ....89

6.2.  Sumy opadów ....96

6.3.  Natężenie opadów ....100

6.4.  Charakterystyki opadów i ich wzajemne związki w przebiegu dobowym ....103

7.  Modele probabilistyczne opadów maksymalnych ....107

7.1.  Maksymalne godzinne sumy opadów ....107

7.1.1.  Dane wejściowe do modelu ....108

7.1.2.  Wybór rozkładu prawdopodobieństwa i estymacja parametrów ....110

7.1.3.  Maksymalne sumy opadów o zadanym czasie trwania i prawdopodobieństwie przewyższenia ....117

7.1.4.  Przedziały ufności kwantyli ....130

7.1.5.  Zależność parametrów rozkładu maksymalnych opadów od czasu trwania ....132

7.1.6.  Rozkład maksymalnych 24-godzinnych sum opadów w Krakowie na tle opadów na innych stacjach w południowej Polsce ....135

7.2.  Maksymalne natężenie opadów ....141

7.2.1.  Wybór ciągów (epizodów) opadowych ....141

7.2.2.  Maksymalne natężenie opadów o określonym czasie trwania i prawdopodobieństwie przewyższenia ....142

8.  Podsumowanie i wnioski ....147

  Literatura ....153

  Summary ....159

  Spis rycin ....167

  Spis tabel ....173

© IGiGP UJ "2022"