Ostatnia aktualizacja: 2022-02-21

STRONA GŁÓWNA
Czasopisma
Wydawnictwa książkowe
Publikacje

Nowości wydawnicze

Inne publikacje w grupie tematycznej "Prace wielotematyczne"

Inne wydawnictwa z 2004 roku

Geografia u progu XXI wieku - I Forum Geografów Poskich

Geografia u progu XXI wieku - I Forum Geografów Poskich

Jackowski A. (red.), 2004, Geografia u progu XXI wieku - I Forum Geografów Poskich, IGiGP UJ, Kraków.

ISBN 83-88424-36-X

Język publikacji: polski

Cena: 8.40 PLN (w tym 5% VAT).

pdfPublikacja dostępna w całości w formie elektronicznej (0.8 MB)

Publikacja jest do nabycia w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ. Istnieje również możliwość złożenia zamówienia przez internet. Przy zamówieniach on line do ceny książki doliczany jest koszt wysyłki (Poczta Polska).

Spis treści

Wstęp  7

Stanisław Liszewski 

  Stan dyskusji polskich geografów na temat jedności i zakresu pojęciowego współczesnej geografii (na początku XXI wieku) ....11

Wiesław Maik 

  Główne problemy i pojęcia geografii ....27

Jacek Jania 

  Nowe metody i narzędzie badawcze i ich wpływ na rozwój geografii w XXI wieku ....47

Antoni Jackowski 

  Szkoły geograficzne w Uniwersytecie Jagiellońskim ....55

Józef Wojtanowicz 

  Nauki pogranicza geografii a "granice" geografii ....71

Andrzej Richling 

  Wypowiedź w dyskusji na I Forum Geografów Polskich. Kraków 30 marca 2004 roku ....75

Andrzej Lisowski 

  Refleksje nad rozwojem geografii: od problemu dezintegracji do problemu tożsamości dyscypliny ....77

Jerzy J. Parysek 

  Głos w dyskusji podczas I Forum Geografów Polskich w Krakowie w dniu 30 marca 2004 roku ....87

Józef Edward Mojski 

  Głos w dyskusji na I Forum Geografów Polskich "Geografia u progu XXI wieku". Kraków 30-31 marca 2004 ....93

Zbigniew Rykiel 

  O przyszłości geografii i instynkcie samozachowawczym geografów ....95

Jan Łoboda 

  Głos dyskusyjny i podsumowujący ....99

Andrzej Suliborski 

  Wnioski końcowe ....101

© IGiGP UJ "2022"