Ostatnia aktualizacja: 2022-02-21

STRONA GŁÓWNA
Czasopisma
Wydawnictwa książkowe
Publikacje

Nowości wydawnicze

Inne publikacje w grupie tematycznej "Geografia religii"

Inne wydawnictwa z 2003 roku

Kalwarie Europejskie. Analiza struktury, typów i genezy

Kalwarie Europejskie. Analiza struktury, typów i genezy

Bilska-Wodecka E., 2003, Kalwarie Europejskie. Analiza struktury, typów i genezy, IGiGP UJ, Kraków, ss. 192.

Recenzje: prof. dr hab. Bolesław Domański, prof. dr hab. Stanisław Liszewski

ISBN 83-88424-19-X

Język publikacji: polski

Cena: 15.75 PLN (w tym 5% VAT).

pdfPublikacja dostępna w całości w formie elektronicznej (27.8 MB)

Publikacja jest do nabycia w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ. Istnieje również możliwość złożenia zamówienia przez internet. Przy zamówieniach on line do ceny książki doliczany jest koszt wysyłki (Poczta Polska).

Spis treści

Wstęp  ....7

  Interdyscyplinarne badania kalwarii europejskich ....7

  Cele i zakres badań ....13

  Źródła, metody zbierania i opracowania danych ....15

1 Kalwaria, sacro monte, krajobraz sakralny  ....17

  Kalwaria, sacro monte ....17

  Krajobraz sakralny ....23

2 Krajobraz kalwarii  ....27

  Przyrodnicze i antropogeniczne elementy krajobrazu jerozolimskiego w kalwarii ....32

  Inne miejsca z Ziemi Świętej odtwarzane w kalwarii ....53

  Inne miejsca związane z historią chrześcijaństwa poza Ziemią Świętą ....54

3 Kaplice, nabożeństwa i odpusty w kalwariach  ....55

  Wezwania kaplic kalwaryjnych ....55

  Nabożeństwa pasyjne ....57

  Nabożeństwa maryjne ....65

  Odpusty jerozolimskie ....67

4 Typy kalwarii Europejskich  ....71

  Stan prac nad typologią kalwarii ....71

  Charakterystyka typów kalwarii ....80

5 Związek budowy kalwarii z sytuacją polityczną oraz przemianami w kulturze i religijności  ....83

  Pierwsze wieki chrześcijaństwa ....83

  Średniowiecze ....85

  Czasy nowożytne ....89

6 Geneza kalwarii w wybranych krajach europejskich  ....93

  Hiszpania ....93

  Portugalia ....95

  Włochy ....95

  Francja ....98

  Niemcy ....100

  Polska ....104

  Litwa ....108

  Austria ....109

  Czechy ....112

  Węgry ....113

  Słowacja ....114

  Rosja ....115

  Grecja ....116

Zakończenie  ....117

Bibliografia  ....121

European Calvaries. Types and origins (summary)  ....135

Aneks  ....145

Spis fotografii  ....179

Spis rycin i tabel  ....184

Spis tabel w aneksie  ....186

Indeks  ....188

© IGiGP UJ "2022"