Ostatnia aktualizacja: 2023-01-10

STRONA GŁÓWNA
Czasopisma
Wydawnictwa książkowe
Publikacje

Nowości wydawnicze

Inne publikacje w grupie tematycznej "Geografia społeczno-ekonomiczna"

Inne wydawnictwa z 2000 roku

Studies in local and regional development

Studies in local and regional development

Domański B. (red.), 2000, Studies in local and regional development, Prace Geograficzne, z. 106.

Język publikacji: angielski

Spis treści

David Turnock 

 s. 7-34

Globalisation: regional and rural development in Eastern Europe

\"textSummary Pełny tekst (300 KB)

Bolesław Domański 

 s. 35-54

The impact of spatial and social qualities on the reproduction of local economic success: the case of the path dependent development of Gliwice

\"textSummary Pełny tekst (969 KB)

Krzysztof Gwosdz 

 s. 55-72

The Image of Upper Silesia in Geography Textbooks 1921-1998

\"textSummary Pełny tekst (568 KB)

Mirosław Mika 

 s. 73-98

Tourism as a factor in the transformation the natural environment: research state

\"textZarys treści Pełny tekst (119 KB)

Lidia Luchter 

 s. 99-118

Development and conditions of entrepreneurship in the use of renewable sources of energy in Poland

\"textZarys treści Pełny tekst (997 KB)

Maria Soja, Andrzej Zborowski 

 s. 119-140

Selected issues of housing, infrastructure and land use in the Raba River catchment basin

\"textZarys treści Pełny tekst (693 KB)

Robert Faracik 

 s. 141-150

Archaeological monuments as tourist destinations. The case of Cracow and its environs

\"textZarys treści Pełny tekst (412 KB)

Anna Warych-Juras, Arkadiusz Kołoś 

 s. 151-168

Selected issues of the spatial mobility of the population of Sandomierz and Tarnobrzeg

\"textZarys treści Pełny tekst (551 KB)

Sławomir Kuliś 

 s. 169-196

The development of Stalowa Wola: the case of spatial evolution of the Polish industrial town

\"textZarys treści Pełny tekst (556 KB)

Robert Guzik 

 s. 197-216

The spatial image of crime in the Cracow press

Przestrzenny obraz przestępczości w prasie krakowskiej

Zarys treści: W kształtowaniu wyobrażeń ludzi o rozmieszczeniu przestępczości kluczową rolę odgrywa prasa. Obraz przestępczości w prasie nie zawsze jest zgodny z rzeczywistością. Artykuł pokazuje to na przykładzie doniesień o przestępczości, zamieszczonych w dwóch krakowskich dziennikach. Niezgodne z rzeczywistością okazały się struktura przestępczości oraz jej rozmieszczenie w mieście. Dzielnicą o szczególnie złej sławie okazała się Nowa Huta. Dużą zgodność zaobserwowano między poglądami ludzi o przestępczości w Krakowie a jej obrazem w prasie z wyjątkiem opinii o własnej dzielnicy, która zawsze postrzegana była lepiej, niż ją oceniali mieszkańcy innych dzielnic.

Słowa kluczowe: geografia przestępczości, strach przed przestępczością, wyobrażenia rozmieszczenia przestępczości, Kraków.

Prace Geograficzne, 2000, z. 106, s. 197-216.

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ

Pełny tekst (800 KB)

© IGiGP UJ "2023"