Ostatnia aktualizacja: 2022-10-12

STRONA GŁÓWNA
Czasopisma
Wydawnictwa książkowe
Publikacje

Nowości wydawnicze

Inne publikacje w grupie tematycznej "Geografia społeczno-ekonomiczna"

Inne wydawnictwa z 2000 roku

Studies in local and regional development

Studies in local and regional development

Domański B. (red.), 2000, Studies in local and regional development, Prace Geograficzne, z. 106.

Język publikacji: angielski

Spis treści

David Turnock 

 s. 7-34

Globalisation: regional and rural development in Eastern Europe

\"textSummary Pełny tekst (300 KB)

Bolesław Domański 

 s. 35-54

The impact of spatial and social qualities on the reproduction of local economic success: the case of the path dependent development of Gliwice

\"textSummary Pełny tekst (969 KB)

Krzysztof Gwosdz 

 s. 55-72

The Image of Upper Silesia in Geography Textbooks 1921-1998

\"textSummary Pełny tekst (568 KB)

Mirosław Mika 

 s. 73-98

Tourism as a factor in the transformation the natural environment: research state

\"textZarys treści Pełny tekst (119 KB)

Lidia Luchter 

 s. 99-118

Development and conditions of entrepreneurship in the use of renewable sources of energy in Poland

\"textZarys treści Pełny tekst (997 KB)

Maria Soja, Andrzej Zborowski 

 s. 119-140

Selected issues of housing, infrastructure and land use in the Raba River catchment basin

\"textZarys treści Pełny tekst (693 KB)

Robert Faracik 

 s. 141-150

Archaeological monuments as tourist destinations. The case of Cracow and its environs

\"textZarys treści Pełny tekst (412 KB)

Anna Warych-Juras, Arkadiusz Kołoś 

 s. 151-168

Selected issues of the spatial mobility of the population of Sandomierz and Tarnobrzeg

Wybrane problemy ruchliwości przestrzennej mieszkańców Sandomierza i Tarnobrzega

Zarys treści: W artykule podjęto próbę porównania niektórych aspektów migracji mieszkańców dwóch miast. W latach siedemdziesiątych Tarnobrzeg charakteryzował się, w odróżnieniu od Sandomierza, wysokim, dodatnim saldem migracji. Lata dziewięćdziesiąte przyniosły spadek wielkości zarówno napływów jak i odpływów dla obu miast, ale szczególnie niekorzystny w przypadku Tarnobrzega, w którym zaznaczył się ubytek migracyjny. Odzwierciedleniem tej sytuacji jest fakt, iż mieszkańcy Tarnobrzega znacznie chętniej niż mieszkańcy Sandomierza pragną opuścić swoje miasto. Różnice dotyczą także hipotetycznych kierunków oraz przyczyn emigracji.

Słowa kluczowe: napływ, odpływ, saldo migracji, kierunki i czynniki migracji, struktura zatrudnienia.

Prace Geograficzne, 2000, z. 106, s. 151-168.

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ

Pełny tekst (551 KB)

Sławomir Kuliś 

 s. 169-196

The development of Stalowa Wola: the case of spatial evolution of the Polish industrial town

\"textZarys treści Pełny tekst (556 KB)

Robert Guzik 

 s. 197-216

The spatial image of crime in the Cracow press

\"textZarys treści Pełny tekst (800 KB)

© IGiGP UJ "2022"