Ostatnia aktualizacja: 2022-10-12

STRONA GŁÓWNA
Czasopisma
Wydawnictwa książkowe
Publikacje

Nowości wydawnicze

Inne publikacje w grupie tematycznej "Klimatologia"

Inne wydawnictwa z 2002 roku

Climate variability in Europe: case studies

Climate variability in Europe: case studies

Obrębska-Starkel B. (red.), 2002, Climate variability in Europe: case studies, Prace Geograficzne, z. 110.

Recenzje: Zbigniew Ustrnul

ISBN 83-88424-17-3, ISSN 1644-3586

Język publikacji: angielski

Cena: 9.45 PLN (w tym 8% VAT).

Publikacja jest do nabycia w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ. Istnieje również możliwość złożenia zamówienia przez internet. Przy zamówieniach on line do ceny książki doliczany jest koszt wysyłki (Poczta Polska).

Spis treści

Barbara Obrębska-Starkel 

 s. 7-8

Preface

Pełny tekst (20 KB)

Lars Bärring, Janina Trepińska, Leszek Kowanetz 

 s. 9-24

Variability of the mean monthly values of air pressure based on the Cracow series of records (1792-2000)

\"textSummary Pełny tekst (398 KB)

Katarzyna Piotrowicz, Peter Domonkos 

 s. 25-46

Fluctuations in annual sums of winter cold days and summer warm days with selected Central European stations as examples and their connection to the large scale circulation

\"textSummary Pełny tekst (1015 KB)

Robert Twardosz, Jenny Dupuy, Cyrille Duchesne 

 s. 47-60

Fluctuations of the precipitation regime under conditions of temperate and oceanic climates with Cracow and Lille as examples

\"textSummary Pełny tekst (478 KB)

Jarosław Gabała, Olaf Kühne 

 s. 61-76

Distribution of air pollution and its microclimatological conditioning with Tarnów city as an example

Rozkład zanieczyszczeń powietrza i jego mikroklimatyczne uwarunkowania, na przykładzie miasta Tarnowa

Summary: Tarnów is a medium size industrial centre. The field of pollution immission in the region of Tarnów is controlled mainly by emission from the chemical plant 'Zakłady Azotowe' (Nitrogen Works), and from some smaller plants and transportation emission which are growing in importance. The relative heights within the area of the town in the E-W transect reach ca. 60 m while in the NW-SE transect - 180 m. Anticyclone synoptic situations add up to degradation of the sanitary conditions of the air. However, they can have a positive influence on the distribution of air pollution in the town during the non-heating season. Location of the town at the outlets of the valleys and the occurrence of the urban heat islands, during the periods of air stagnation, leads to the development of nocturnal systems of gravitational winds which can cause a decrease in the concentration of pollution in the centre.

Słowa kluczowe (w języku angielskim): air pollution, sanitary conditions of air, urban climate, microclimate.

Prace Geograficzne, 2002, z. 110, s. 61-76.

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ

ISBN 83-88424-17-3, ISSN 1644-3586

Pełny tekst (1.0 MB)

Olaf Kühne, Dorota Matuszko 

 s. 77-86

Differentiation of equivalent temperature in a town (with Cracow and Homburg as examples)

\"textSummary Pełny tekst (443 KB)

Tatiana Constantinova, Maria Nedealkova, Mihail Daradur, Valentin Raileanu, Ala Nicolenco 

 s. 87-98

Climatic potential of the republic of Moldova, its changes and influence on agricultural production

\"textSummary Pełny tekst (399 KB)

© IGiGP UJ "2022"