Ostatnia aktualizacja: 2022-10-12

STRONA GŁÓWNA
Czasopisma
Wydawnictwa książkowe
Publikacje

Nowości wydawnicze

Inne publikacje w grupie tematycznej "Klimatologia"

Inne wydawnictwa z 2002 roku

Climate variability in Europe: case studies

Climate variability in Europe: case studies

Obrębska-Starkel B. (red.), 2002, Climate variability in Europe: case studies, Prace Geograficzne, z. 110.

Recenzje: Zbigniew Ustrnul

ISBN 83-88424-17-3, ISSN 1644-3586

Język publikacji: angielski

Cena: 9.45 PLN (w tym 8% VAT).

Publikacja jest do nabycia w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ. Istnieje również możliwość złożenia zamówienia przez internet. Przy zamówieniach on line do ceny książki doliczany jest koszt wysyłki (Poczta Polska).

Spis treści

Barbara Obrębska-Starkel 

 s. 7-8

Preface

Pełny tekst (20 KB)

Lars Bärring, Janina Trepińska, Leszek Kowanetz 

 s. 9-24

Variability of the mean monthly values of air pressure based on the Cracow series of records (1792-2000)

\"textSummary Pełny tekst (398 KB)

Katarzyna Piotrowicz, Peter Domonkos 

 s. 25-46

Fluctuations in annual sums of winter cold days and summer warm days with selected Central European stations as examples and their connection to the large scale circulation

\"textSummary Pełny tekst (1015 KB)

Robert Twardosz, Jenny Dupuy, Cyrille Duchesne 

 s. 47-60

Fluctuations of the precipitation regime under conditions of temperate and oceanic climates with Cracow and Lille as examples

Fluktuacje reżimu opadów w warunkach klimatu przejściowego i oceanicznego na przykładzie Krakowa i Lille

Summary: The paper discusses the differences and similarities in the variability of the precipitation regime under conditions of temperate and oceanic climates, with the series of precipitation records from Cracow and Lille as examples. The characteristics of the statistical distribution of the precipitation totals, i.e. the means and extreme values and their frequencies, have been compared. The dispersion in the totals has been evaluated. The temporal variability in the occurrence of the month with the highest and the lowest precipitation and in the selected indices of continentality and pluvial oceanity has been presented. A significant similarity in the course of the annual totals has been evidenced. The largest differences have been stated in the annual cycle of precipitation. In Lille the precipitation regime shows a higher stability that results from the oceanic climate. In Cracow the continental type of regime predominates which is determined by a strong concentration of the annual maximum precipitation.

Słowa kluczowe (w języku angielskim): pluvial oceanity, pluvial continentality, precipitation regime, Cracow, Lille.

Prace Geograficzne, 2002, z. 110, s. 47-60.

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ

ISBN 83-88424-17-3, ISSN 1644-3586

Pełny tekst (478 KB)

Jarosław Gabała, Olaf Kühne 

 s. 61-76

Distribution of air pollution and its microclimatological conditioning with Tarnów city as an example

\"textSummary Pełny tekst (1.0 MB)

Olaf Kühne, Dorota Matuszko 

 s. 77-86

Differentiation of equivalent temperature in a town (with Cracow and Homburg as examples)

\"textSummary Pełny tekst (443 KB)

Tatiana Constantinova, Maria Nedealkova, Mihail Daradur, Valentin Raileanu, Ala Nicolenco 

 s. 87-98

Climatic potential of the republic of Moldova, its changes and influence on agricultural production

\"textSummary Pełny tekst (399 KB)

© IGiGP UJ "2022"