Ostatnia aktualizacja: 2021-09-13

STRONA GŁÓWNA
Extranet GEO
Wydawnictwa
Publikacje

Nowo¶ci wydawnicze

Inne publikacje w grupie tematycznej "Prace wielotematyczne"

Inne wydawnictwa z 1995 roku

Dynamika i antropogeniczne przeobrażenia ¶rodowiska przyrodniczego progu Karpat między Rab± a Uszwic±

Kaszowski L. (red.), 1995, Dynamika i antropogeniczne przeobrażenia ¶rodowiska przyrodniczego progu Karpat między Rab± a Uszwic±, IGUJ, Kraków, ss. 332.

Język publikacji: polski

© IGiGP UJ "2021"