Ostatnia aktualizacja: 2021-09-13

STRONA GŁÓWNA
Extranet GEO
Wydawnictwa
Publikacje

Nowości wydawnicze

Inne publikacje w grupie tematycznej "Klimatologia"

Inne wydawnictwa z 1995 roku

Differentiation of topoclimatic conditions in a Carpathian Foreland Valley based on multiannual observations

Differentiation of topoclimatic conditions in a Carpathian Foreland Valley based on multiannual observations

Obrębska-Starklowa B., 1995, Differentiation of topoclimatic conditions in a Carpathian Foreland Valley based on multiannual observations, Zeszyty Nauk. UJ, Pr. Geogr., z. 101.

Język publikacji: angielski

© IGiGP UJ "2021"