Ostatnia aktualizacja: 2022-02-21

STRONA GŁÓWNA
Czasopisma
Wydawnictwa książkowe
Publikacje

Nowości wydawnicze

Inne publikacje w grupie tematycznej "Historia geografii"

Inne wydawnictwa z 2000 roku

Nauki geograficzne w poszukiwaniu prawdy o ziemi i człowieku T. V

Kortus B., Jackowski A., Krzemień K. (red.), 2000, Nauki geograficzne w poszukiwaniu prawdy o ziemi i człowieku T. V, [w:] Geografia w Uniwersytecie Jagiellońskim 1849-1999, IGUJ Kraków.

Recenzje: prof. dr hab. Teresa Czyż

ISBN 83-911124-3-8, 83-88424-06-8 (t. 5)

Język publikacji: polski

Cena: 15.75 PLN (w tym 5% VAT).

Publikacja jest do nabycia w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ. Istnieje również możliwość złożenia zamówienia przez internet. Przy zamówieniach on line do ceny książki doliczany jest koszt wysyłki (Poczta Polska).

Spis treści

Od Redakcji 

Część wstępna 

Prof. dr hab. Aleksander Koj - Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego  - Do Kongresu Geografii Polskiej

Prof. dr hab. Antoni Jackowski - Dziekan Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi  - Do Kongresu Geografii Polskiej

Franciszek kardynał Macharski - Metropolita Krakowski  - Do Kongresu Geografii Polskiej

Ryszard Masłowski - Wojewoda Malopolski  - Do Kongresu Geografii Polskiej

Prof. dr hab. Zbyszko Chojnicki - Przewodniczący Komitetu Nauk Geograficznych PAN  - Do Kongresu Geografii Polskiej

Część I. Geografia Krakowska 

Bronisław Kortus   - Jubileusz geografii krakowskiej i geografii polskiej

Ks. bp dr Stanisław Smoleński   - Nauki geograficzne w poszukiwaniu prawdy o ziemi, powierzonej przez Stwórcę człowiekowi

Franciszek Ziejka   - O geografii, poezji i ... togach

Henryk Maruszczak   - Geografia fizyczna w Uniwersytecie Jagiellońskim w latach 1877-1999 na tle ogólnopolskim

Stanisław Liszewski   - Krakowska geografia społeczno-ekonomiczna na tle dorobku geografii polskiej

Zdzisław Mikulski   - Związki geografii krakowskiej i warszawskiej w ujęciu historycznym

Henryk Maruszczak   - Epizod "lubelski" w działalności naukowej Ludomira Sawickiego, profesora geografii Uniwersytetu Jagiellońskiego

F.E. Ian Hamilton   - Uwagi o współpracy brytyjsko-polskiej w zakresie geografii

Horst Förster   - Doświadczenia ze współpracy z Krakowem i geografami polskimi

Guido Müller   - Współpraca Instytutów Geografii w Salzburgu i Krakowie

Peter Jordan   - Współpraca geografów polskich z Austriackim Instytutem Europy Wschodniej i Południowowschodniej

Gino De Vecchis   - Kraków-Rzym: owocna współpraca na polu geografii

Część II. Geografia w XXI wieku 

Zbyszko Chojnicki   - Perspektywiczne problemy badawcze geografii

Leszek Starkel   - Wprowadzenie do dyskusji o geografii fizycznej

Andrzej Richling   - Wpływ zintegrowanych badań nad środowiskiem przyrodniczym na rozwój nauk geograficznych

Jan Falkowski   - Refleksje nad stanem obecnym i przyszłością geografii

Ewelina Kantowicz   - Czy problem interakcji człowiek-środowisko jest przebrzmiały dla geografii?

Henryk Maruszczak   - O paradygmatach w geografii fizycznej

Andrzej Kostrzewski   - Monitoring środowiska przyrodniczego w geografii fizycznej

Janina Lewińska   - Uwagi dotyczące monitoringu środowiska

Barbara Obrębska-Starklowa   - Refleksje dotyczące rozwoju klimatologii

Andrzej T. Jankowski   - Uwagi na temat badań hydrologicznych w Polsce

Adam Kotarba   - Perspektywy badań geomorfologii dynamicznej u progu trzeciego tysiąclecia

Wojciech Widacki   - Przydatność badań geograficznych i GIS a przyszłość geografii

Bronisław Kortus   - Polska geografia społeczno-ekonomiczna wobec nowych wyzwań

Adam Jelonek   - Geografia i jej rola kulturotwórcza

Lech Pakuła   - Refleksje o funkcji geografii oraz problemach organizacji i popularyzacji jej badań

Józef Adamczyk   - O właściwy program geografii szkolnej

Część III.  

Posłanie do Społeczeństwa Polskiego 

Lista uczestników Kongresu Geografii Polskiej 

Życzenia nadesłane z okazji Jubileuszu 150. rocznicy utworzenia Katedry Geografii 

Bibliografia opracowań odnoszących się do Jubileuszu Geografii Krakowskiej (1849-1999) 

Jubileusz w fotografii 

© IGiGP UJ "2022"