Ostatnia aktualizacja: 2022-02-21

STRONA GŁÓWNA
Czasopisma
Wydawnictwa książkowe
Publikacje

Nowości wydawnicze

Inne publikacje w grupie tematycznej "Geografia religii"

Inne wydawnictwa z 2000 roku

Nowy klejnot w koronie Krakowa

Nowy klejnot w koronie Krakowa

Jackowski A. (red.), 2000, Nowy klejnot w koronie Krakowa, Peregrinus Cracoviensis, z.9.

Recenzje: ks. Maciej Ostrowski

ISSN 1425-1922

Język publikacji: polski

Spis treści

Kardynał Franciszek Macharski 

 s. 7-8

Przedmowa

Pełny tekst (311 KB)

Franciszek Ziejka  

 s. 9-10

Nowy klejnot w koronie Krakowa

Pełny tekst (29 KB)

Jan Paweł II  

 s. 11-16

Kościół raduje się i dziękuje za wielkie dzieła Boże. Homilia wygłoszona na Placu Św. Piotra w Rzymie podczas beatyfikacji ks. Stanisława Kazimierczyka, o. Ludwika z Casorii, m. Pauli Montal Fornés, m. Marii Angeli Truszkowskiej i s. Faustyny Kowalskiej 18 kwietnia 1993 r.

Pełny tekst (45 KB)

Jan Paweł II  

 s. 17-18

Przemówienie wygłoszone w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach 7 czerwca 1997 r.

Pełny tekst (33 KB)

Jan Paweł II  

 s. 19-22

Dar Boży dla naszych czasów. Homilia wygłoszona na Placu Św. Piotra w Rzymie podczas Mszy świętej kanonizacyjnej 30 kwietnia 2000 r.

Pełny tekst (42 KB)

Franciszek Mróz  

 s. 23-40

Szlakiem św. s. Faustyny Kowalskiej

Pełny tekst (283 KB)

Elżbieta Siepak ZMBM  

 s. 41-54

Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach. Posłannictwo s. Faustyny

Pełny tekst (75 KB)

Elżbieta Siepak ZMBM  

 s. 55-80

Zasadnicze rysy duchowości s. Faustyny

Pełny tekst (119 KB)

ks. Jan Machniak  

 s. 81-98

Mistyka św. s. Faustyny Kowalskiej na tle tradycji chrześcijańskiej Zachodu

Pełny tekst (81 KB)

Tadeusz Dionizy Łukaszuk OSPPE  

 s. 99-110

Myśl teologiczna obrazu Miłosierdzia Bożego w orędziu św. Faustyny Kowalskiej

Pełny tekst (71 KB)

bp Paweł Socha  

 s. 111-144

Rozwój kultu Bożego Miłosierdzia w Polsce i na świecie

Pełny tekst (139 KB)

Antoni Jackowski  

 s. 145-156

Łagiewniki w systemie ośrodków pielgrzymkowych Polski i świata

Pełny tekst (62 KB)

Izabela Sołjan, Halina Matlak  

 s. 157-166

Pielgrzymowanie do sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach

Pełny tekst (483 KB)

Nazaria Dłubak ZMBM, Elżbieta Siepak ZMBM  

 s. 167-170

Uroczystości kanonizacyjne s. Faustyny Perspektywy rozwoju sanktuarium Bożego Miłosierdzia w krakowskich Łagiewnikach

Pełny tekst (39 KB)

 

 s. 171-176

Perspektywy rozwoju sanktuarium Bożego Miłosierdzia w krakowskich Łagiewnikach

Pełny tekst (40 KB)

 

 s. 177-180

Kalendarium życia św. s. Faustyny Kowalskiej

Pełny tekst (30 KB)

© IGiGP UJ "2022"