Ostatnia aktualizacja: 2023-01-10

STRONA GŁÓWNA
Czasopisma
Wydawnictwa książkowe
Publikacje

Nowości wydawnicze

Inne publikacje w grupie tematycznej "Geografia religii"

Inne wydawnictwa z 1997 roku

Jan Paweł II -

Jan Paweł II - "Pielgrzym wśród pielgrzymów"

Jackowski A. (red.), 1997, Jan Paweł II - "Pielgrzym wśród pielgrzymów", Peregrinus Cracoviensis, z.5..

Nakład wyczerpany.

ISSN 1425-1922

Język publikacji: polski

Spis treści

 

 s. 7-10

Wstęp

Pełny tekst (28 KB)

Jan Nalaskowski OSPPE 

 s. 11-38

Sanktuarium w nauczaniu Jana Pawła II

\"textSummary Pełny tekst (122 KB)

Antoni Jackowski, Elżbieta Bilska, Ludwik Kaszowski OSPPE, Alicja Marciniak, Halina Matlak, Izabela Sołjan 

 s. 39-60

Geografia pielgrzymek Jana Pawła II

\"textSummary Pełny tekst (3.6 MB)

ks. Adam Kubiś 

 s. 61-72

Przesłania pielgrzymkowe Jana Pawła II do krakowskiego środowiska teologicznego

\"textSummary Pełny tekst (65 KB)

ks. Stefan Misiniec 

 s. 73-88

Przesłania pielgrzymkowe Jana Pawła II do świata kultury

\"textSummary Pełny tekst (80 KB)

Oktawian Roman Jusiak OFM 

 s. 89-102

Młodzieńcze pielgrzymki Karola Wojtyły do Kalwarii Zebrzydowskiej a fenomen Sanktuarium Kalwaryjskiego

\"textSummary Pełny tekst (220 KB)

Stanisław Dziedzic 

 s. 103-116

Słowiański pieśniarz na gościńcach Pana. O młodzieńczych peregrynacjach w juweniliach poetyckich Karola Wojtyły

\"textSummary Pełny tekst (300 KB)

Edmund Świerczek OFM 

 s. 117-126

Znaczenie Sanktuarium Kalwaryjskiego w wypowiedziach i tekstach Ojca Świętego Jana Pawła II

\"textSummary Pełny tekst (63 KB)

ks. Józef Makselon 

 s. 127-138

Wpływ Jana Pawła II na Polaków

The influence of John Paul II upon Poles

Summary: The article summarises the results of polls conducted in 1994 in southern Poland on a group of 430 people. The purpose of the polls was to look at the perception of the unusual personality of John Paul II, the functions he performs, the acceptance of papal teachings, the actual influence upon others, and the evaluation of his pilgrimages to Homeland by the respondents. The importance of such factors as sex, age, level of education, and religious beliefs in evaluating the Pope's activities was also taken into consideration. John Paul II is commonly perceived as an unusual and multidimensional personality. One stresses mainly his religious functions (Christ's envoy, the head of the Roman Catholic Church). Fascination with the personality of John Paul II does not necessarily mean the total acceptance of the truths contained in his teachings. This selectiveness is mainly the result of insufficient religiousness. Similarly, the evaluation of the actual influence of John Paul II upon respondents also depends on their religiousness. The most attractive subjects of the papal teachings are family, the sense of faith, and work upon oneself. The pilgrimages of the Holy Father to Poland have enormous importance for people and perform religious and sacred, ethical and philosophical, and social and national functions.

Peregrinus Cracoviensis, 1997, z.5, s. 127-138.

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ

ISSN 1425-1922

Pełny tekst (439 KB)

ks. Maciej Ostrowski 

 s. 139-154

Turystyka w myśli Jana Pawła II

\"textSummary Pełny tekst (212 KB)

© IGiGP UJ "2023"