Ostatnia aktualizacja: 2022-02-21

STRONA GŁÓWNA
Czasopisma
Wydawnictwa książkowe
Publikacje

Nowości wydawnicze

Inne publikacje w grupie tematycznej "Geografia religii"

Inne wydawnictwa z 1996 roku

Jasna Góra - światowe centrum pielgrzymkowe

Jasna Góra - światowe centrum pielgrzymkowe

Jackowski A. (red.), 1996, Jasna Góra - światowe centrum pielgrzymkowe, Peregrinus Cracoviensis, z.3..

Nakład wyczerpany.

ISSN 1425-1922

Język publikacji: polski

Spis treści

Aleksander Koj 

 s. 7

Przedmowa

Pełny tekst (16 KB)

 

 s. 9-13

Wstęp

Pełny tekst (36 KB)

Szczepan Kośnik OSPPE 

 s. 15-22

Jasna Góra - Sanktuarium Kościoła

Pełny tekst (53 KB)

Jan Nalaskowski OSPPE 

 s. 23-35

Jasna Góra w świetle refleksji teologicznej o sanktuariach maryjnych

Pełny tekst (71 KB)

Tadeusz Dionizy Łukaszuk OSPPE 

 s. 37-48

Święty Obraz-Ikona Chrystusa i Jego Matki Owocem Wcielenia

Pełny tekst (71 KB)

Stefan Jan Rożej OSPPE 

 s. 47-58

Obraz Matki Bożej Jasnogórskiej syntezą teologiczno-biblijną

Pełny tekst (63 KB)

Jan Mazur OSPPE 

 s. 59-78

Jasnogórskie nauczanie społeczne Papieża Jana Pawła II

Pełny tekst (93 KB)

Krzysztof Mroczek OSPPE 

 s. 79-85

Więź Jana Pawła II z Jasną Górą

Pełny tekst (53 KB)

Jan Golonka OSPPE 

 s. 87-95

Jasna Góra w kulturze polskiej i światowej

Pełny tekst (53 KB)

Franciszek Ziejka 

 s. 97-117

Pisarze czasów narodowej niewoli na jasnogórskim szlaku pielgrzymkowym

Pełny tekst (117 KB)

Jan Golonka OSPPE 

 s. 119-124

Zasięg międzynarodowy wotów jasnogórskich

Pełny tekst (45 KB)

Zachariasz S Jabłoński OSPPE 

 s. 125-152

Ruch pielgrzymkowy na Jasną Górę w Częstochowie Tradycja i współczesność

Pełny tekst (141 KB)

Izabela Sołjan, Antoni Jackowski 

 s. 153-170

Jasna Góra na tle innych ośrodków pielgrzymkowych w Polsce

Pełny tekst (92 KB)

Antoni Jackowski, Ludwik Kaszowski 

 s. 171-191

Jasna Góra w systemie ośrodków pielgrzymkowych świata

Pełny tekst (102 KB)

Jan Nalaskowski OSPPE, Elżbieta Bilska 

 s. 193-203

Kult Matki Bożej Jasnogórskiej poza granicami Polski

Pełny tekst (62 KB)

Jerzy Groch 

 s. 205-218

Miastotwórcza funkcja sanktuarium jasnogórskiego

Pełny tekst (92 KB)

Jan Golonka OSPPE 

 s. 219-224

Militarne tradycje kształtowania się wzgórza jasnogórskiego

Pełny tekst (51 KB)

Zachariasz S Jabłoński OSPPE 

 s. 225-234

Kalendarium Jasnej Góry

Pełny tekst (53 KB)

© IGiGP UJ "2022"