Ostatnia aktualizacja: 2023-01-10

STRONA GŁÓWNA
Czasopisma
Wydawnictwa książkowe
Publikacje

rok

grupa tematyczna:

2020 

 2022

2021

Okładka1. Działek J., 2021, Geografia sztuki. Struktury przestrzenne zjawisk i procesów artystycznych, IGiGP UJ, Kraków.

Okładka2. Gorczyca E., Michno A., Święchowicz J. (red.), 2021, Rzeźba terenu w różnych strefach morfoklimatycznych, IGiGP UJ, Kraków.

Okładka3. Gorczyca E., Radecki-Pawlik A., Krzemień K. (red.), 2021, Procesy fluwialne a utrzymanie rzek i potoków górskich, IGiGP UJ, Kraków.

Okładka4. Guzik R., Kołoś A., Fiedeń Ł., Kocaj A., Wiedermann K., 2021, Dostępność komunikacyjna i relacje przestrzenne w województwie łódzkim, IGiGP UJ, Kraków.

Okładka5. Guzik R., Kołoś A., Fiedeń Ł., Kocaj A., Wiedermann K., 2021, Dostępność komunikacyjna i relacje przestrzenne w województwie zachodniopomorskim, IGiGP UJ, Kraków.

Okładka6. Guzik R., Kołoś A., Fiedeń Ł., Kocaj A., Wiedermann K., 2021, Dostępność komunikacyjna i relacje przestrzenne w województwie warmińsko-mazurskim, IGiGP UJ, Kraków.

Okładka7. Guzik R., Kołoś A., Fiedeń Ł., Kocaj A., Wiedermann K., 2021, Dostępność komunikacyjna i relacje przestrzenne w województwie kujawsko-pomorskim, IGiGP UJ, Kraków.

Okładka8. Kozak J., 2021, Geografia: podejście cyfrowe, IGiGP UJ, Kraków.

© IGiGP UJ "2023"