Ostatnia aktualizacja: 2022-02-21

STRONA GŁÓWNA
Czasopisma
Wydawnictwa książkowe
Publikacje

rok

grupa tematyczna:

2019 

 2021

2020

Okładka1. Fiedeń Ł. (red)., 2020, Turze Pole. 600 lat działalności człowieka, IGiGP UJ, Kraków.

Okładka2. Fiedeń Ł., Anielska K., Świgost-Kapocsi A. (red.), 2020, Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii, IGiGP UJ, Kraków.

Okładka3. Guzik R., Kołoś A., Fiedeń Ł., Kocaj A., Wiedermann K., 2020, Dostępność komunikacyjna i relacje przestrzenne w województwie pomorskim, IGiGP UJ, Kraków.

Okładka4. Jackowski A., Wites T. (red.), 2020, Księga Wielkiego Jubileuszu. Polskie Towarzystwo Geograficzne 1918?-?2018, IGiGP UJ, Kraków.

Okładka5. Jodłowski M., 2020, Udostępnianie górskich parków narodowych w Europie, IGiGP UJ, Kraków.

Okładka6. Maciejowski W., 2020, Zmiany krajobrazu południowej części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej w XX i na początku XXI w. a aktualne założenia polityki rozwoju gmin, IGiGP UJ, Kraków.

Okładka7. Pawłowska-Legwand A., 2020, Technologie informacyjno-komunikacyjne w promocji i informacji turystycznej gmin w Polsce. Studium na przykładzie województwa małopolskiego, IGiGP UJ, Kraków.

Okładka8. Piotrowicz K., Bielec-Bąkowska Z., Krzyworzeka K., 2020, Groźne zjawiska meteorologiczne w Krakowie i powiecie krakowskim w świetle interwencji straży pożarnej i policji, IGiGP UJ, Kraków.

Okładka9. Płatkiewicz K., 2020, Zróżnicowanie przestrzenne wypadków i kolizji drogowych w krakowie oraz jego uwarunkowania, IGiGP UJ, Kraków.

© IGiGP UJ "2022"