Ostatnia aktualizacja: 2020-08-25

STRONA GŁÓWNA
Extranet GEO
Wydawnictwa
Publikacje

rok

grupa tematyczna:

2019 

 

2020

Okładka1. Fiedeń Ł., Anielska K., Świgost-Kapocsi A. (red.), 2020, Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii, IGiGP UJ, Kraków.

Okładka2. Jackowski A., Wites T. (red.), 2020, Księga Wielkiego Jubileuszu. Polskie Towarzystwo Geograficzne 1918-2018, IGiGP UJ, Kraków.

Okładka3. Jodłowski M., 2020, Udostępnianie górskich parków narodowych w Europie, IGiGP UJ, Kraków.

© IGiGP UJ "2020"