Ostatnia aktualizacja: 2022-02-21

STRONA GŁÓWNA
Czasopisma
Wydawnictwa książkowe
Publikacje

rok

grupa tematyczna:

2018 

 2020

2019

Okładka1. Balon J., 2019, Indyjskie obrazki, IGiGP UJ, Kraków.

Okładka2. Fiedeń Ł., 2019, Zmiany użytkowania gruntów, gospodarowania i codziennego życia mieszkańców gmin w pasie autostrady A4, IGiGP UJ, Kraków.

Okładka3. Fiedeń Ł., Anielska K. (red.), 2019, Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii. tom 7, IGiGP UJ, Kraków.

Okładka4. Jackowski A., Bilska-Wodecka E., Sołjan I., Liro J. (red.), 2019, Geografia polska i geografowie w latach II wojny światowej, IGiGP UJ, Kraków.

Okładka5. Kossowska-Cezak U., Twardosz R., 2019, Wielkoobszarowe anomalie termiczne w Europie (1951-2018), IGiGP UJ, Kraków.

Okładka6. Pociask-Karteczka J. (ed.), 2019, Sustainable water resources managementin high mountains in the Baltic Sea Region, IGiGP UJ, Kraków.

© IGiGP UJ "2022"