Ostatnia aktualizacja: 2023-01-10

STRONA GŁÓWNA
Czasopisma
Wydawnictwa książkowe
Publikacje

rok

grupa tematyczna:

2014 

 2016

2015

Okładka1. Miasto w badaniach geografów, 2015, IGiGP UJ, Kraków.

Okładka2. Balon J., Krąż P., Mocior E., Rechciński M., 2015, Rola badań terenowych w studiach krajobrazowych XXI wieku. (The Role of Field Studies in Landscape Research of the XXI century), Problemy Ekologii Krajobrazu, t. 39, IGiGP UJ, PAEK, Kraków.

Okładka3. Baścik M., Degórska B., (red.), 2015, Środowisko przyrodnicze Krakowa. Zasoby - Ochrona - Kształtowanie, IGiGP UJ, Kraków.

Okładka4. Bilska-Wodecka E., Sołjan I. (red.), 2015, Geografia na przestrzeni wieków. Tradycja i współczesność. Profesorowi Antoniemu Jackowskiemu w 80. rocznicę urodzin, IGiGP UJ, Kraków.

Okładka5. Jackowski A., Sołjan I., Bilska-Wodecka E., Liro J., 2015, Studium Turyzmu Uniwersytetu Jagiellońskiego (1936-1939) i jego rola w rozwoju geografii turyzmu, IGiGP UJ, Kraków.

Okładka6. Liro J., Liro M., Krąż P. (red.), 2015, Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii. tom 3, IGiGP UJ, Kraków.

Okładka7. Mika M., Pawlusiński R., Zawilińska B., 2015, Park narodowy a gospodarka lokalna. Model relacji ekonomicznych na przykładzie Babiogórskiego Parku Narodowego, IGiGP UJ, Kraków.

© IGiGP UJ "2023"