Ostatnia aktualizacja: 2022-02-21

STRONA GŁÓWNA
Czasopisma
Wydawnictwa książkowe
Publikacje

rok

grupa tematyczna:

2010 

 2012

2011

Okładka1. Katalog kursów na rok 2011/12, 2011, IGiGP UJ, Kraków.

Okładka2. Baścik M., Partyka J., 2011, Wody na Wyżynach Olkuskiej i Miechowskiej. Zlewnie Prądnika, Dłubni i Szreniawy, IGiGP UJ, OPN, Kraków.

Okładka3. Chełmicki W. (red.), 2011 , Prace Geograficzne, z. 127.

Okładka4. Ciołkosz A., Guzik C., Luc M., Trzepacz P., 2011, Zmiany użytkowania ziemi w Karpatach Polskich w okresie 1988-2006, IGiGP UJ, Kraków.

Okładka5. Drewnik M., Kacprzak A., Szymański W. (red.), 2011, Historia i kierunki rozwoju geografii gleb w Polsce, IGiGP UJ, Kraków.

Okładka6. Jackowski A. (red.), 2011, Do końca wierny Polsce i Geografii. Wiktor Rudolf Ormicki (1898-1941), IGiGP UJ, Kraków.

Okładka7. Jackowski A., Bilska-Wodecka E., Sołjan I. (red.), 2011 , Peregrinus Cracoviensis, z. 22.

Okładka8. Jodłowski M., 2011, Zasady dobrej praktyki w zarządzaniu ruchem wspinaczkowym na obszarach chronionych, IGiGP UJ, Kraków.

Okładka9. Klimek M., Krzemień K. (red.), 2011, Polskie Terenowe Stacje Geograficzne, IGiGP UJ, Kraków.

Okładka10. Matuszko D., Piotrowicz K. (red.), 2011 , Prace Geograficzne, z. 126.

Okładka11. Mika M. (red.), 2011 , Prace Geograficzne, z. 125.

Okładka12. Mika M. (red.), 2011, Kraków jako ośrodek turystyczny, IGiGP UJ, Kraków.

Okładka13. Rzonca B., Siwek J. (red.), 2011, Hydrologia Bieszczadów. Zlewnie Sanu i Solinki powyżej Jeziora Solińskiego, IGiGP UJ, Kraków.

Okładka14. Soja M., Zborowski A. (red.), 2011, Człowiek w przestrzeni zurbanizowanej, IGiGP UJ, Kraków.

© IGiGP UJ "2022"