Ostatnia aktualizacja: 2022-02-21

STRONA GŁÓWNA
Czasopisma
Wydawnictwa książkowe
Publikacje

rok

grupa tematyczna:

2009 

 2011

2010

Okładka1. Katalog kursów na rok 2010/11, 2010, IGiGP UJ, Kraków.

Okładka2. Baścik M. (red.), 2010, Irena de Dynowska-Balcer. 1929-1995. PRO MEMORIA, IGiGP UJ, Kraków.

Okładka3. Baścik M., Jackowski A. (red.), 2010, Uniwersytet Jagielloński Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, IGiGP UJ, Kraków.

Okładka4. Biernacki W., 2010, Człowiek media środowisko, IGiGP UJ, Kraków.

Okładka5. Bilska-Wodecka E., Sołjan I. (red.), 2010 , Peregrinus Cracoviensis, z. 21.

Okładka6. Bokwa A., 2010, Wieloletnie zmiany struktury mezoklimatu miasta na przykładzie Krakowa, IGiGP UJ, Kraków.

Okładka7. Jackowski A., Michno A. (red.), 2010, PAMIĘTAMY... Geografia polska w latach II wojny światowej, IGiGP UJ, Kraków.

Okładka8. Kołoś A., Trzepacz P. (red.), 2010 , Prace Geograficzne, z. 124.

Okładka9. Miraj K., 2010, Przemiany wsi i rolnictwa Polskiej Orawy na przełomie XX i XXI wieku, IGiGP UJ, Kraków.

Okładka10. Piotrowicz K., 2010, Sezonowa i wieloletnia zmienność typów pogody w Krakowie, IGiGP UJ, Kraków.

Okładka11. Twardosz R., Ziaja W. (red.), 2010 , Prace Geograficzne, z. 123.

© IGiGP UJ "2022"