Ostatnia aktualizacja: 2022-02-21

STRONA GŁÓWNA
Czasopisma
Wydawnictwa książkowe
Publikacje

rok

grupa tematyczna:

2007 

 2009

2008

Okładka1. Wody na obszarach chronionych. Streszczenia referatów i przewodnik sesji terenowych., 2008, IGiGP UJ, OPN, PTG, Kraków.

Okładka2. Bilska-Wodecka E., Sołjan I. (red.), 2008 , Peregrinus Cracoviensis, z. 19.

Okładka3. Bokwa A. (red.), 2008, Klimat i mikroklimat Pogórza Wielickiego, Prace Geograficzne, z. 119.

Okładka4. Chełmicki W., Siwek J. (red.), 2008, Hydrological extremes in small basins, Book of abstracts of XII Biennal International Conference of Euromediterranean Network of Representative and Experimental Basins, Cracow 18-20 September 2008, IGiGP UJ, Cracow.

Okładka5. Partyka J., Pociask-Karteczka J. (red.), 2008, Wody na obszarach chronionych, IGiGP UJ, Kraków.

Okładka6. Skiba S., Krzemień K. (red.), 2008, Contemporary evolution of the natural environment of the region between Antiatlas and Sahara (Morocco), Prace Geograficzne, z. 118.

Okładka7. Soja M., 2008, Cykle rozwoju ludności Karpat Polskich w XIX i XX wieku, IGiGP UJ, Kraków.

Okładka8. Starkel L., Kostrzewski A., Kotarba A., Krzemień K. (red.), 2008, Współczesne przemiany rzeźby Polski, Stow. Geomorf. Pol., IGiGP UJ, IGiPZ PAN, Kraków.

Okładka9. Twardosz R., Jezioro P. (red.), 2008, Zagadnienia geografii fizycznej, Prace Geograficzne, z. 120.

© IGiGP UJ "2022"