Ostatnia aktualizacja: 2023-01-10

STRONA GŁÓWNA
Czasopisma
Wydawnictwa książkowe
Publikacje

rok

grupa tematyczna:

2006 

 2008

2007

Okładka1. Studia nad turystyką. Prace geograficzne i regionalne, 2007, t. 2, IGiGP UJ, Kraków.

Okładka2. Studia nad turystyką. Prace ekonomiczne i społeczne, 2007, t. 3, IGiGP UJ, Kraków.

Okładka3. Studia nad turystyką. Tradycje, stan obecny i perspektywy badawcze., 2007, t. 1, IGiGP UJ, Kraków.

Okładka4. Balon J., 2007, Stabilność środowiska przyrodniczego Karpat Zachodnich powyżej górnej granicy lasu, IGiGP UJ, Kraków.

Okładka5. Bilska-Wodecka E., Sołjan I. (red.), 2007 , Peregrinus Cracoviensis, z. 18.

Okładka6. Górecki J., 2007, Świadomość regionalna Polaków na Bukowinie, IGiGP UJ, Kraków.

Okładka7. Jędrychowski I. (red.), 2007, Atlas otoczenia Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego, IGiGP UJ, Kraków.

Okładka8. Jodłowski M., 2007, Górna granica kosodrzewiny w Tatrach, na Babiej Górze i w Karkonoszach. Struktura i dynamika ekotonu, IGiGP UJ, Kraków.

Okładka9. Matuszko D. (red.), 2007, Klimat Krakowa w XX wieku, IGiGP UJ, Kraków.

Okładka10. Ostrowski M., Sołjan I. (red.), 2007, XV Seminarium Sacrum i przyroda. Przyroda, geografia, turystyka w nauczaniu Jana Pawła II, PAT, IGiGP UJ, Koło PTTK nr 1/O "Pielgrzym", Kraków.

Okładka11. Piotrowicz K., Twardosz R., 2007, Wahania klimatu w różnych skalach przestrzennych i czasowych, IGiGP UJ, Kraków.

Okładka12. Ptaszycka-Jackowska D. (red), 2007, Polska Przestrzeń turystyczna, Prace Geograficzne, z. 117.

Okładka13. Warych-Juras A., 2007, Migracje ludności w miastach Polski południowo-wschodniej okresie transformacji systemowej, Oficyna Wydawnicza TEXT.

© IGiGP UJ "2023"