Ostatnia aktualizacja: 2022-02-21

STRONA GŁÓWNA
Czasopisma
Wydawnictwa książkowe
Publikacje

rok

grupa tematyczna:

2004 

 2006

2005

Okładka1. Bilska-Wodecka E., Sołjan I. (red.), 2005, Pielgrzymki a sakralizacja przestrzeni, Peregrinus Cracoviensis, z.16.

Okładka2. Bokwa A., Walczak M. (red.), 2005, Encyklopedia Klimatologiczna ESPERE: wykorzystanie mowych mediów w edukacji, Wyd. UJ, Kraków.

Okładka3. Domański B., Gwosdz K. (red.), 2005, Dziesięć lat doświadczeń pierwszej polskiej specjalnej strefy ekonomicznej. Mielec 1995-2005., IGiGP UJ Kraków & ARP o/Mielec.

Okładka4. Domański B., Skiba S. (red.), 2005, Geografia i Sacrum, tom 2, IGiGP UJ, Kraków.

Okładka5. Domański B., Skiba S. (red.), 2005, Geografia i Sacrum, tom 1, IGiGP UJ, Kraków.

Okładka6. Gorczyca E., 2005, Przekaształcanie stoków fliszowych przez procesy masowe podczas katastrofalnych opadów (dorzecze Łososiny), Wyd. UJ, Kraków.

Okładka7. Jędrychowski I. (red.), 2005, 25 lat Zakładu Kartografii i Teledetekcji, IGiGP UJ, Kraków.

Okładka8. Kotarba A., Krzemień K., Święchowicz J. (red.), 2005, VII Zjazd Geomorfologów Polskich. Współczesna ewolucja rzeźby Polski, IGiGP UJ, Kraków.

Okładka9. Kotarba A., Rączkowska Z. (red.), 2005, VII Zjazd Geomorfologów Polskich. Przewodnik do sesji terenowej "Wybrane problemy geomorfologii Karpat fliszowych", IGiGP UJ, Kraków.

Okładka10. Krzemień K., Trepińska J., Bokwa A. (red.), 2005, Rola stacji terenowych w badaniach geograficznych, IGiGP UJ, Kraków.

Okładka11. Obrębska-Starklowa B., German K. (red), 2005, Structure of the natural environment - sustainable development, Prace Geograficzne, z. 115.

Okładka12. Pawlusiński R., 2005, Samorząd lokalny a rozwój turystyki. Przykład gmin Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, IGiGP UJ, Kraków.

Okładka13. Sobala-Gwosdz A., 2005, Ośrodki wzrostu i obszary stagnacji w województwie podkarpackim, IGiGP UJ, Kraków.

Okładka14. Twardosz R., 2005, Dobowy przebieg opadów atmosferycznych w ujęciu synoptycznym i probabilistycznym na przykładzie Krakowa (1886-2002), IGiGP UJ, Kraków.

Okładka15. Zborowski A., 2005, Przemiany struktury społeczno-przestrzennej regionu miejskiego w okresie realnego socjalizmu i transformacji ustrojowej (na przykładzie Krakowa), IGiGP UJ, Kraków.

Okładka16. Żelazny M. (red.), 2005, Dynamika związków biogennych w wodach opadowych, powierzchniowych podziemnych w zlewniach o różnym użytkowaniu na Pogórzu Wiśnickim, IGiGP UJ, Kraków.

© IGiGP UJ "2022"