Ostatnia aktualizacja: 2022-02-21

STRONA GŁÓWNA
Czasopisma
Wydawnictwa książkowe
Publikacje

rok

grupa tematyczna:

2003 

 2005

2004

Okładka1. Bilska-Wodecka E., Sołjan I. (red.), 2004, Problemy rozwoju wybranych ośrodków pielgrzymkowych, Peregrinus Cracoviensis, z.15.

Okładka2. Bokwa A., Ustrnul Z. (red.), 2004, Zastosowanie wybranych metod statystycznych w klimatologii, IGiGP UJ, Kraków.

Okładka3. Górka Z., 2004, Krakowska dzielnica staromiejska w dobie społeczno-ekonomicznych przemian Polski na przełomie XX i XXI wieku, IGiGP UJ, Kraków.

Okładka4. Gwosdz K., 2004, Ewolucja rangi miejscowości w konurbacji przemysłowej. Przypadek Górnego Śląska, IGiGP UJ, Kraków, ss. 216.

Okładka5. Izmaiłow B. (red), 2004, Przyroda - człowiek - Bóg, IGiGP UJ, Kraków, ss. 376.

Okładka6. Jackowski A. (red.), 2004, Geografia u progu XXI wieku - I Forum Geografów Poskich, IGiGP UJ, Kraków.

Okładka7. Jezioro P., Kozak J., 2004, Wprowadzenie do Systemów Informacji Geograficznej - ćwiczenia, IGiGP UJ, Kraków.

Okładka8. Krzemień K. (red.), 2004, Les Transformations du Milieu Montagnard-Carpates, Massif Central et Autres Montagnes d'Europe, Prace Geograficzne, z. 113.

Okładka9. Kurek W., 2004, Turystyka na obszarach górskich Europy, IGiGP UJ, Kraków.

Okładka10. Matuszko D., 2004, Chmury. Klasyfikacja, rozpoznawanie, pogoda, Wyd. UJ, Kraków.

Okładka11. Micek G., Padło T. (red.), 2004, Przestrzeń w badaniach i wędrówkach studentów geografii, IGiGP UJ, Kraków.

Okładka12. Michno A., 2004, Transformacja Doliny dolnej Nidzicy w holocenie, IGiGP UJ, Kraków, ss. 98.

Okładka13. Mika M., 2004, Turystyka a przemiany środowiska przyrodniczego Beskidu Śląskiego, IGiGP UJ, Kraków.

Okładka14. Paszkowski M. (red.), 2004, Effectiveness geographical space quality of life, Prace Geograficzne, z. 114.

Okładka15. Siwek J., 2004, Źródła w zlewniach Prądnika, Dłubni i Szreniawy. Naturalne i antropogeniczne uwarunkowania jakości wód, IGiGP UJ, Kraków, ss. 98.

© IGiGP UJ "2022"