Ostatnia aktualizacja: 2023-01-10

STRONA GŁÓWNA
Czasopisma
Wydawnictwa książkowe
Publikacje

rok

grupa tematyczna:

2002 

 2004

2003

Okładka1. Bilska-Wodecka E., 2003, Kalwarie Europejskie. Analiza struktury, typów i genezy, IGiGP UJ, Kraków, ss. 192.

Okładka2. Górka Z. (red), 2003, Changes of geographical environment and those of the socio-economic phenomena, Prace Geograficzne, z. 112.

Okładka3. Guzik R., 2003, Przestrzenna dostępność szkolnictwa ponadpodstawowego, IGiGP UJ, Kraków, ss. 190.

Okładka4. Jackowski A. (red.), 2003, Święta przestrzeń świata. Podstawy geografii religii, Wyd. UJ, Kraków.

Okładka5. Jarczewski W., Micek G. (red.), 2003, Krakowska przestrzeń biurowa, IGiGP UJ, Kraków, ss. 92.

Okładka6. Kaszowski L. (red.), 2003, Skałka - Sanktuarium i Panteon Narodu 750-lecie kanonizacji św. Stanisława Biskupa i Męczennika, Peregrinus Cracoviensis, z.14.

Okładka7. Kurek W. (red.), 2003, Issues of tourism and health resort management, Prace Geograficzne, z. 111.

Okładka8. Pociask-Karteczka J. (red.) , 2003, Zlewnia. Właściwości i procesy, IGiGP UJ, Kraków.

Okładka9. Skiba S., Drewnik M., Kacprzak A. (red.), 2003, Gleby Karpat Polskich, IGiGP UJ, Kraków.

Okładka10. Skiba S., Drewnik M., Kacprzak A. (red.), 2003, Gleba w środowisku, IGiGP UJ, Kraków, ss. 551.

© IGiGP UJ "2023"