Ostatnia aktualizacja: 2022-02-21

STRONA GŁÓWNA
Czasopisma
Wydawnictwa książkowe
Publikacje

rok

grupa tematyczna:

1999 

 2001

2000

Okładka1. Domański B. (red.), 2000, Studies in local and regional development, Prace Geograficzne, z. 106.

Okładka2. Jackowski A. (red.), 2000, Zeszyt wielotematyczny, Peregrinus Cracoviensis, z.8.

Okładka3. Jackowski A. (red.), 2000, Nowy klejnot w koronie Krakowa, Peregrinus Cracoviensis, z.9.

Okładka4. Jackowski A. (red.), 2000, Selected Research Problems in the Geography of Pilgrimage, Peregrinus Cracoviensis, z.10.

nul5. Kortus B., Jackowski A., Krzemień K. (red.), 2000, Nauki geograficzne w poszukiwaniu prawdy o ziemi i człowieku T. V, [w:] Geografia w Uniwersytecie Jagiellońskim 1849-1999, IGUJ Kraków.

Okładka6. Obrębska-Starkel B. (red.), 2000, Images of weather and climate, Prace Geograficzne, z. 108.

Okładka7. Obrębska-Starkel B. (red.), 2000, Reconstructions of climate and its modelling, Prace Geograficzne, z. 107.

Okładka8. Obrębska-Starkel B. (red.), 2000, Studies in physical geography, Prace Geograficzne, z. 105.

© IGiGP UJ "2022"