Ostatnia aktualizacja: 2022-02-21

STRONA GŁÓWNA
Czasopisma
Wydawnictwa książkowe
Publikacje

rok

grupa tematyczna:

1998 

 2000

1999

Okładka1. Chełmicki W., 1999, Degradacja i ochrona wód. cz. II Zasoby, IGUJ, Kraków, ss. 252.

Okładka2. Chełmicki W., Pociask-Karteczka J. (red.), 1999, Interdyscyplinarność w badaniach dorzecza, IGUJ, Kraków, ss. 252.

nul3. Domański B., Widacki W. (red.), 1999, Geografia polska u progu trzeciego tysiąclecia T. IV, [w:] Geografia w Uniwersytecie Jagiellońskim 1849-1999, IGUJ Kraków.

Okładka4. Jackowski A. (red.), 1999, Czterysta lat Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Leżajsku, Peregrinus Cracoviensis, z.7. .

nul5. Kortus B., Jackowski A., Krzemień K. (red.), 1999, Dzieje Katedry i Instytutu Geografii Uniwersytetu Jagiellońskiego 1849-1999 T. I, [w:] Geografia w Uniwersytecie Jagiellońskim 1849-1999, IGUJ Kraków.

nul6. Kortus B., Jackowski A., Krzemień K. (red.), 1999, Wybitni geografowie Uniwersytetu Jagiellońskiego T. II, [w:] Geografia w Uniwersytecie Jagiellońskim 1849-1999, IGUJ Kraków.

nul7. Kortus B., Jackowski A., Krzemień K. (red.), 1999, Rozwój i dorobek nauk geograficznych w Uniwersytecie Jagiellońskim T. III , [w:] Geografia w Uniwersytecie Jagiellońskim 1849-1999, IGUJ Kraków.

Okładka8. Krzemień K. (red.), 1999, River channels - pattern, structure and dynamics, Prace Geograficzne, z. 104.

nul9. Pociask-Karteczka J. (red.), 1999, Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych w hydrologii, IGUJ, Kraków, ss.92.

Okładka10. Widacki W. (red.), 1999, Przemiany środowiska przyrodniczego zachodniej części Beskidów pod wpływem antropopresji, IGUJ, Kraków, ss. 144.

© IGiGP UJ "2022"