Ostatnia aktualizacja: 2022-02-21

STRONA GŁÓWNA
Czasopisma
Wydawnictwa książkowe
Publikacje

rok

grupa tematyczna:

1997 

 1999

1998

Okładka1. Chełmicki W. (red.), 1998, Carpathian foothills marginal zone. Man and environment, Prace Geograficzne, z. 103.

Okładka2. Jackowski A. (red.), 1998, Zeszyt wielotematyczny, Peregrinus Cracoviensis, z.6. .

Okładka3. Ptaszycka-Jackowska D., Jackowski A., 1998, Jasnogórskie pielgrzymki w przestrzeni miasta i regionu Częstochowy, IGUJ, Kraków, ss.144.

© IGiGP UJ "2022"