Ostatnia aktualizacja: 2022-02-21

STRONA GŁÓWNA
Czasopisma
Wydawnictwa książkowe
Publikacje

rok

grupa tematyczna:

1996 

 1998

1997

nul1. Chełmicki W., 1997, Degradacja i ochrona wód. cz. I Jakość, IGUJ, Kraków.

Okładka2. Domański B., Jackowski A. (red.), 1997, Geografia. Człowiek. Gospodarka. Prof. B. Kortusowi w 70. rocznicę urodzin, IGUJ, Kraków.

Okładka3. Jackowski A. (red.), 1997, Jan Paweł II - "Pielgrzym wśród pielgrzymów", Peregrinus Cracoviensis, z.5. .

Okładka4. Mydel R., Fassmann H., 1997, Nielegalni robotnicy cudzoziemscy i czarny rynek pracy. Polscy nielegalni pracownicy w Wiedniu, IGUJ, Kraków.

nul5. Trepińska J. (red.), 1997, Wahania klimatu w Krakowie (1792-1995). Wielowiekowe zmiany klimatu na podstawie krakowskiej serii meteorologicznej (1792-1995) ze szczególnym uwzględnieniem schyłku glacjału, IGUJ, Kraków, ss.205.

nul6. Widacki W. , 1997, Wprowadzenie do Systemów Informacji Geograficznej, IGUJ, Kraków, ss. 96.

© IGiGP UJ "2022"