Ostatnia aktualizacja: 2022-02-21

STRONA GŁÓWNA
Czasopisma
Wydawnictwa książkowe
Publikacje

rok

grupa tematyczna:

1995 

 1997

1996

nul1. Jackowski A. (red.), 1996, Przestrzeń i sacrum, geografia kultury w Polsce i jej przemiany w okresie od XVII do XX wieku na przykładzie ośrodków kultu i migracji pielgrzymkowych, IGUJ, Kraków.

Okładka2. Jackowski A. (red.), 1996, Jasna Góra - the world centre of pilgrimage, Peregrinus Cracoviensis, z.3..

Okładka3. Jackowski A. (red.), 1996, Zeszyt wielotematyczny, Peregrinus Cracoviensis, z.4.

Okładka4. Jackowski A. (red.), 1996, Jasna Góra - światowe centrum pielgrzymkowe, Peregrinus Cracoviensis, z.3..

nul5. Kozak J., 1996, Wprowadzenie do Systemów Informacji Geograficznej - ćwiczenia, IGUJ, Kraków, ss. 96.

nul6. Mydel R., 1996, Kryzys amerykańskiego miasta centalnego. Buffalo 1950-1990, IGUJ, Kraków.

Okładka7. Obrębska-Starkel B., Niedźwiedź T. (red.), 1996, Proceedings of the international conference on climate dynamics and global change perspective, Zeszyty Nauk. UJ, Pr. Geogr., z. 102.

Okładka8. Warszyńska J. (red.), 1996, Karpaty polskie. Przyroda, człowiek, działalność., Wyd. UJ, Kraków.

© IGiGP UJ "2022"