Ostatnia aktualizacja: 2022-02-21

STRONA GŁÓWNA
Czasopisma
Wydawnictwa książkowe
Publikacje

rok

grupa tematyczna:

Prace geograficzne - numery archiwalne

2011

Okładka1. Chełmicki W. (red.), 2011 , Prace Geograficzne, z. 127.

Okładka2. Matuszko D., Piotrowicz K. (red.), 2011 , Prace Geograficzne, z. 126.

Okładka3. Mika M. (red.), 2011 , Prace Geograficzne, z. 125.

 

2010

Okładka1. Kołoś A., Trzepacz P. (red.), 2010 , Prace Geograficzne, z. 124.

Okładka2. Twardosz R., Ziaja W. (red.), 2010 , Prace Geograficzne, z. 123.

 

2009

Okładka1. Bokwa A. (red.), 2009 , Prace Geograficzne, z. 122.

Okładka2. Jackowski A., Quirini-Popławski Ł. (red.), 2009 , Prace Geograficzne, z. 121.

 

2008

Okładka1. Bokwa A. (red.), 2008, Klimat i mikroklimat Pogórza Wielickiego, Prace Geograficzne, z. 119.

Okładka2. Skiba S., Krzemień K. (red.), 2008, Contemporary evolution of the natural environment of the region between Antiatlas and Sahara (Morocco), Prace Geograficzne, z. 118.

Okładka3. Twardosz R., Jezioro P. (red.), 2008, Zagadnienia geografii fizycznej, Prace Geograficzne, z. 120.

 

2007

Okładka1. Ptaszycka-Jackowska D. (red), 2007, Polska Przestrzeń turystyczna, Prace Geograficzne, z. 117.

 

2006

Okładka1. Chalov R., Kamykowska M., Krzemień K. (red), 2006, Channel processes in the rivers of mountains, foothills and plains, Prace Geograficzne, z. 116.

 

2005

Okładka1. Obrębska-Starklowa B., German K. (red), 2005, Structure of the natural environment - sustainable development, Prace Geograficzne, z. 115.

 

2004

Okładka1. Krzemień K. (red.), 2004, Les Transformations du Milieu Montagnard-Carpates, Massif Central et Autres Montagnes d'Europe, Prace Geograficzne, z. 113.

Okładka2. Paszkowski M. (red.), 2004, Effectiveness geographical space quality of life, Prace Geograficzne, z. 114.

 

2003

Okładka1. Górka Z. (red), 2003, Changes of geographical environment and those of the socio-economic phenomena, Prace Geograficzne, z. 112.

Okładka2. Kurek W. (red.), 2003, Issues of tourism and health resort management, Prace Geograficzne, z. 111.

 

2002

Okładka1. Obrębska-Starkel B. (red.), 2002, Climate variability in Europe: case studies, Prace Geograficzne, z. 110.

Okładka2. Obrębska-Starkel B. (red.), 2002, Topoclimatic and geoecoligical changes in The Wieliczka Foothills in the surroundings of The Dobczyce Reservoir, Prace Geograficzne, z. 109.

 

2000

Okładka1. Domański B. (red.), 2000, Studies in local and regional development, Prace Geograficzne, z. 106.

Okładka2. Obrębska-Starkel B. (red.), 2000, Images of weather and climate, Prace Geograficzne, z. 108.

Okładka3. Obrębska-Starkel B. (red.), 2000, Reconstructions of climate and its modelling, Prace Geograficzne, z. 107.

Okładka4. Obrębska-Starkel B. (red.), 2000, Studies in physical geography, Prace Geograficzne, z. 105.

 

1999

Okładka1. Krzemień K. (red.), 1999, River channels - pattern, structure and dynamics, Prace Geograficzne, z. 104.

 

1998

Okładka1. Chełmicki W. (red.), 1998, Carpathian foothills marginal zone. Man and environment, Prace Geograficzne, z. 103.

 

1996

Okładka1. Obrębska-Starkel B., Niedźwiedź T. (red.), 1996, Proceedings of the international conference on climate dynamics and global change perspective, Zeszyty Nauk. UJ, Pr. Geogr., z. 102.

 

1995

nul1. Kaszowski L. (red.), 1995, Struktura i funkcjonowanie środowiska przyrodniczego progu Karpat, Zeszyty Nauk. UJ, Pr. Geogr., z. 100.

Okładka2. Obrębska-Starklowa B., 1995, Differentiation of topoclimatic conditions in a Carpathian Foreland Valley based on multiannual observations, Zeszyty Nauk. UJ, Pr. Geogr., z. 101.

© IGiGP UJ "2022"