Ostatnia aktualizacja: 2021-09-13

STRONA GŁÓWNA
Extranet GEO
Wydawnictwa
Publikacje

rok

grupa tematyczna:

Skrypty i podręczniki

2016

Okładka1. Święchowicz J. (red.), 2016, Pracownia ogólna. Przewodnik rozwoju kluczowych kompetencji uczenia się i prowadzenia badań podczas studiów, IGiGP UJ, Kraków.

 

2012

Okładka1. Trzepacz P. (red.), 2012, Zrównoważony rozwój - wyzwania globalne. Podręcznik dla uczestników studiów doktoranckich, IGiGP UJ, Kraków.

 

2009

Okładka1. Bogdan Wszołek, Agnieszka Kuźmicz, 2009, Elementy astronomii dla geografów, IGiGP UJ, Kraków.

© IGiGP UJ "2021"