Ostatnia aktualizacja: 2021-09-13

STRONA GŁÓWNA
Extranet GEO
Wydawnictwa
Publikacje

rok

grupa tematyczna:

Słowniki

2018

Okładka1. Jackowski A., Krzemień K., Sołjan I. (red.), 2018, Geografowie polscy. Słownik biograficzny, t. 1-3, IGiGP UJ, Kraków.

© IGiGP UJ "2021"