Ostatnia aktualizacja: 2022-02-21

STRONA GŁÓWNA
Czasopisma
Wydawnictwa książkowe
Publikacje

rok

grupa tematyczna:

Hydrologia

2019

Okładka1. Pociask-Karteczka J. (ed.), 2019, Sustainable water resources managementin high mountains in the Baltic Sea Region, IGiGP UJ, Kraków.

 

2014

Okładka1. Rzonca B., 2014, Właściwości zbiornikowe przestrzeni porowej mezozoicznych skał węglanowych północno-wschodniego obrzeżenia Gór Świętokrzyskich, IGiGP UJ, Kraków.

 

2013

Okładka1. Siwek J., Baścik M. (red.), 2013, Przyrodnicze i antropogeniczne przemiany źródeł Wyżyn Krakowsko-Wieluńskiej i Miechowskiej oraz ich rola w krajobrazie naturalnym i kulturowym, IGiGP UJ, Kraków.

 

2012

Okładka1. Bogdanowicz R., Jokiel P., Pociask-Karteczka J. (red.), 2012, Wody w parkach narodowych Polski, IGiGP UJ, KH PTG, Kraków.

Okładka2. Siwek J.P., 2012, Zmienność składu chemicznego wód w małych zlewniach na progu Pogórza Karpackiego, IGiGP UJ, Kraków.

Okładka3. Żelazny M., 2012, Czasowo-przestrzenna zmienność cech fizykochemicznych wód Tatrzańskiego Parku Narodowego, IGiGP UJ, Kraków.

 

2011

Okładka1. Baścik M., Partyka J., 2011, Wody na Wyżynach Olkuskiej i Miechowskiej. Zlewnie Prądnika, Dłubni i Szreniawy, IGiGP UJ, OPN, Kraków.

Okładka2. Rzonca B., Siwek J. (red.), 2011, Hydrologia Bieszczadów. Zlewnie Sanu i Solinki powyżej Jeziora Solińskiego, IGiGP UJ, Kraków.

 

2008

Okładka1. Wody na obszarach chronionych. Streszczenia referatów i przewodnik sesji terenowych., 2008, IGiGP UJ, OPN, PTG, Kraków.

Okładka2. Chełmicki W., Siwek J. (red.), 2008, Hydrological extremes in small basins, Book of abstracts of XII Biennal International Conference of Euromediterranean Network of Representative and Experimental Basins, Cracow 18-20 September 2008, IGiGP UJ, Cracow.

Okładka3. Partyka J., Pociask-Karteczka J. (red.), 2008, Wody na obszarach chronionych, IGiGP UJ, Kraków.

 

2006

Okładka1. Pociask-Karteczka J. (red.) , 2006, Zlewnia. Właściwości i procesy, Wyd. UJ, Kraków.

 

2005

Okładka1. Żelazny M. (red.), 2005, Dynamika związków biogennych w wodach opadowych, powierzchniowych podziemnych w zlewniach o różnym użytkowaniu na Pogórzu Wiśnickim, IGiGP UJ, Kraków.

 

2004

Okładka1. Siwek J., 2004, Źródła w zlewniach Prądnika, Dłubni i Szreniawy. Naturalne i antropogeniczne uwarunkowania jakości wód, IGiGP UJ, Kraków, ss. 98.

 

2003

Okładka1. Pociask-Karteczka J. (red.) , 2003, Zlewnia. Właściwości i procesy, IGiGP UJ, Kraków.

 

2001

Okładka1. Chełmicki W. (red.), 2001, Źródła Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej i Miechowskiej. Zmiany w latach 1973-2000, IGiGP UJ, Kraków, ss. 128.

 

1999

Okładka1. Chełmicki W., 1999, Degradacja i ochrona wód. cz. II Zasoby, IGUJ, Kraków, ss. 252.

Okładka2. Chełmicki W., Pociask-Karteczka J. (red.), 1999, Interdyscyplinarność w badaniach dorzecza, IGUJ, Kraków, ss. 252.

nul3. Pociask-Karteczka J. (red.), 1999, Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych w hydrologii, IGUJ, Kraków, ss.92.

 

1997

nul1. Chełmicki W., 1997, Degradacja i ochrona wód. cz. I Jakość, IGUJ, Kraków.

© IGiGP UJ "2022"