Ostatnia aktualizacja: 2022-02-21

STRONA GŁÓWNA
Czasopisma
Wydawnictwa książkowe
Publikacje

rok

grupa tematyczna:

Gospodarka przestrzenna

2020

Okładka1. Jodłowski M., 2020, Udostępnianie górskich parków narodowych w Europie, IGiGP UJ, Kraków.

Okładka2. Maciejowski W., 2020, Zmiany krajobrazu południowej części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej w XX i na początku XXI w. a aktualne założenia polityki rozwoju gmin, IGiGP UJ, Kraków.

 

2016

Okładka1. Kozak J., Michno A., Szablowska-Midor A., Trzepacz P., Wasak K. (red.), 2016, Nowe koncepcje studiów w zakresie geografii i gospodarki przestrzennej, IGiGP UJ, Kraków.

© IGiGP UJ "2022"