Ostatnia aktualizacja: 2022-02-21

STRONA GŁÓWNA
Czasopisma
Wydawnictwa książkowe
Publikacje

rok

grupa tematyczna:

Gleboznawsto i geografia gleb

2011

Okładka1. Drewnik M., Kacprzak A., Szymański W. (red.), 2011, Historia i kierunki rozwoju geografii gleb w Polsce, IGiGP UJ, Kraków.

 

2003

Okładka1. Skiba S., Drewnik M., Kacprzak A. (red.), 2003, Gleby Karpat Polskich, IGiGP UJ, Kraków.

Okładka2. Skiba S., Drewnik M., Kacprzak A. (red.), 2003, Gleba w środowisku, IGiGP UJ, Kraków, ss. 551.

© IGiGP UJ "2022"