Ostatnia aktualizacja: 2022-02-21

STRONA GŁÓWNA
Czasopisma
Wydawnictwa książkowe
Publikacje

rok

grupa tematyczna:

Geografia rolnictwa

2010

Okładka1. Miraj K., 2010, Przemiany wsi i rolnictwa Polskiej Orawy na przełomie XX i XXI wieku, IGiGP UJ, Kraków.

 

2009

Okładka1. Górka Z., Zborowski A. (red.), 2009, Człowiek i rolnictwo, IGiGP UJ, Kraków.

© IGiGP UJ "2022"