Ostatnia aktualizacja: 2022-02-21

STRONA GŁÓWNA
Czasopisma
Wydawnictwa książkowe
Publikacje

rok

grupa tematyczna:

Geografia ludności

2013

Okładka1. Jelonek A., Soja M., 2013, Podstawy geografii ludności, IGiGP UJ, Kraków.

 

2011

Okładka1. Soja M., Zborowski A. (red.), 2011, Człowiek w przestrzeni zurbanizowanej, IGiGP UJ, Kraków.

 

2008

Okładka1. Soja M., 2008, Cykle rozwoju ludności Karpat Polskich w XIX i XX wieku, IGiGP UJ, Kraków.

 

2007

Okładka1. Górecki J., 2007, Świadomość regionalna Polaków na Bukowinie, IGiGP UJ, Kraków.

Okładka2. Warych-Juras A., 2007, Migracje ludności w miastach Polski południowo-wschodniej okresie transformacji systemowej, Oficyna Wydawnicza TEXT.

 

2006

Okładka1. Więcław-Michniewska J., 2006, Krakowskie suburbia i ich społeczność, IGiGP UJ, Kraków.

 

2004

Okładka1. Górka Z., 2004, Krakowska dzielnica staromiejska w dobie społeczno-ekonomicznych przemian Polski na przełomie XX i XXI wieku, IGiGP UJ, Kraków.

 

2002

Okładka1. Mydel R., Hiroshi Ishihara, 2002, Kioto. Japońskie miasto historyczne , IGiGP UJ, Kraków, ss. 72.

 

1997

Okładka1. Mydel R., Fassmann H., 1997, Nielegalni robotnicy cudzoziemscy i czarny rynek pracy. Polscy nielegalni pracownicy w Wiedniu, IGUJ, Kraków.

© IGiGP UJ "2022"