Ostatnia aktualizacja: 2022-02-21

STRONA GŁÓWNA
Czasopisma
Wydawnictwa książkowe
Publikacje

rok

grupa tematyczna:

Geoekologia

2018

Okładka1. Luc M., 2018, Użytkowanie ziemi w badaniu krajobrazu zrównoważonego, IGiGP UJ, Kraków.

 

2017

Okładka1. Balon J., Kistowski M., Krąż P., Mocior E., Rechciński M., 2017, Teoretyczne i praktyczne aspekty badań ekologiczno-krajobrazowych, Problemy Ekologii Krajobrazu, t. 41, IGiGP UJ, PAEK, Kraków.

 

2015

Okładka1. Balon J., Krąż P., Mocior E., Rechciński M., 2015, Rola badań terenowych w studiach krajobrazowych XXI wieku. (The Role of Field Studies in Landscape Research of the XXI century), Problemy Ekologii Krajobrazu, t. 39, IGiGP UJ, PAEK, Kraków.

 

2014

Okładka1. Ziaja W., Jodłowski M. (red.), 2014, Struktura środowiska przyrodniczego a fizjonomia krajobrazu, IGiGP UJ, Kraków.

 

2011

Okładka1. Jodłowski M., 2011, Zasady dobrej praktyki w zarządzaniu ruchem wspinaczkowym na obszarach chronionych, IGiGP UJ, Kraków.

 

2009

Okładka1. Balon J., Jodłowski M. (red.), 2009, Ekologia krajobrazu - problemy badawcze i utylitarne, Problemy Ekologii Krajobrazu, t. 23, Polska Asocjacja Ekologii Krajobrazu, IGiGP UJ, Kraków.

 

2007

Okładka1. Balon J., 2007, Stabilność środowiska przyrodniczego Karpat Zachodnich powyżej górnej granicy lasu, IGiGP UJ, Kraków.

Okładka2. Jodłowski M., 2007, Górna granica kosodrzewiny w Tatrach, na Babiej Górze i w Karkonoszach. Struktura i dynamika ekotonu, IGiGP UJ, Kraków.

 

2002

Okładka1. Skiba S., Ziaja W. (red.), 2002, Struktura i funkcjonowanie środowiska przyrodniczego Sorkapplandu, Wyd. UJ, Kraków.

© IGiGP UJ "2022"