[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Wydział Geografii i Geologii
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów I i II stopnia
Dla doktorantów
Nagroda im. Wincentego Pola

Laureaci Nagrody im. Wincentego Pola.


  Next >>

Nagroda im. Wincentego Pola

Rada Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej przyznaje dorocznie młodym pracownikom naukowo-dydaktycznym wyróżnienie w postaci Nagrody im. Wincentego Pola.

Nagroda przyznawana jest pracownikom wyróżniającym się:

- osiągnięciami naukowymi, mierzonymi znaczącą liczbą dobrych publikacji promujących geografię na polu interdyscyplinarnym, oraz podejmowanymi nowatorskimi problemami i inicjatywami badawczymi;

- ponadprzeciętną i wysoko ocenianą aktywnością dydaktyczną, w tym nowymi kursami i pobudzaniem zainteresowań studentów;

- szeroką działalnością na rzecz Instytutu lub Uniwersytetu Jagiellońskiego.

  Next >>


(-1-) (2)

Webmaster: Janusz Siwek

Ostatnia aktualizacja: 2018-12-22

© IGiGP UJ "2019"

Valid HTML 4.01 Transitional