Antoni Jackowski, Izabela Sołjan

Zarys historii geografii w Uniwersytecie Jagiellońskim


1. Badacze i główne opracowania dotyczące dziejów krakowskiej geografii

2. Periodyzacja dziejów geografii uniwersyteckiej (krakowskiej)

3. Geografia w okresie przedinstytucjonalnym

4. Pierwsza w Polsce Katedra Geografii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Wincenty Pol i jego geografia

5. Próby przywrócenia geografii na Uniwersytecie

6. Sylwetki geografów (1914-2012)

7. Badania naukowe (1918-2012)

8. Planowanie przestrzenne. ochrona przyrody

9. Studium Turyzmu UJ (1936-1939)

10. Zjazdy, kongresy

11. Powszechne Wykłady Uniwersyteckie

12. Akcja ekspedycyjna

13. Współpraca ze środowiskiem nauczycielskim

14. Koło Geografów UJ

15. Dydaktyka. Studenci

16. Sławni wychowankowie krakowskiej geografii (wybór)

17. Lata próby (1939-1945)

18. Siedziby i stacje naukowe geografii uniwersyteckiej

19. Dodatki


PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE
Przygotowanie stron oraz oprawa graficzna: Marek Drewnik