STRONA GŁÓWNA
Extranet GEO
Wydawnictwa
Ogloszenia

2021-02-01

Dodatkowa rejestracja na przedmioty z semestru wiosennego

Dodatkowa rejestracja w USOSweb na przedmioty z semestru wiosennego zostanie uruchomiona 3 lutego 2021 o godzinie 9:00 i będzie trwała do 20 lutego. 
Rejestracja dotyczy wszystkich studentów II, III roku licencjatu i I i II roku SUM w roku akademickim 20120/21. Studenci I roku licencjatu będą odgórnie wpisani na wszystkie przedmioty. 
Podczas tej rejestracji będzie można tylko się dopisywać do kursów z semestru wiosennego na których są wolne miejsca.  
Jeśli ktoś chce się wypisać z kursu  należy złożyć wniosek pisemny. 
Wnioski o wypisanie z kursów należy złożyć najpóźniej do 25 lutego przesyłając skan na adres annaaga.strzelec@uj.edu.pl  
Proszę zapoznać się z harmonogramem zajęć terenowych http://denali.geo.uj.edu.pl/ogloszenia.php?temat=O&id=fe3db7401285c65&menu=5, w przypadku kolizji należy zapisać się na inny kurs a z kolidującego wypisać. 

mgr Anna Strzelec

Ogłoszenia Dziekanatu ds studenckich

2021-02-17

1. Harmonogram zajęć bloku dydaktycznego
mgr Szymon Skurzok

2021-02-05

2. Płatności za powtarzanie przedmiotów z semestru letniego
mgr Anna Strzelec

2021-02-02

3. Uzyskanie uprawnień do rejestracji na przedmioty oferowanie w Studium Pedagogicznym
mgr Anna Strzelec

2021-02-01

4. Dodatkowa rejestracja na przedmioty z semestru wiosennego

2021-01-18

5. Kursy realizowane na Wydziale Geografii i Geologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w semestrze LETNIM roku akademickiego 2020/2021, które obejmują zajęcia w siedzibie Wydziału lub w terenie
mgr Anna Strzelec


© IGiGP UJ "2021"