[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Wydział Geografii i Geologii
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów I i II stopnia
Dla doktorantów
Program Most

Rekrutacja


  Next >>

Program MOST

MOST to program mobilności studentów i doktorantów. Od 1999 r. cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem, umożliwiając studiowanie przez semestr lub cały rok akademicki na jednej z ponad dwudziestu, polskich uczelni partnerskich. Udział w Programie jest bezpłatny i niezależny od trybu studiów.

O miejsce z MOST-owej oferty mogą się ubiegać :

- studenci po ukończeniu drugiego semestru jednolitych studiów magisterskich;

- studenci po ukończeniu drugiego semestru studiów na studiach I stopnia;

- studenci po ukończeniu pierwszego semestru na studiach II stopnia;

- doktoranci po ukończeniu pierwszego roku studiów doktoranckich.

Rekrutacja na MOST odbywa się dwa razy w roku:

- od 15 kwietnia do 15 maja (rekrutacja na semestr zimowy i cały rok akademicki)

- od 31 października do 30 listopada (rekrutacja na semestr letni)

Wszelkie informacje dotyczące programu MOST dostępne są na stronie:
http://most.amu.edu.pl
- MOST dla studentów - http://www.dn.uj.edu.pl/studenci/program-most
- MOST dla doktorantów - http://www.dn.uj.edu.pl/doktoranci/program-most

Koordynatorem programu MOST w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej jest
mgr Anna Strzelec
tel.:12 664 52 43
e-mail: astrzelec@geo.uj.edu.pl

  Next >>


(-1-) (2)

Webmaster: Janusz Siwek

Ostatnia aktualizacja: 2017-04-07

© IGiGP UJ "2019"

Valid HTML 4.01 Transitional