Prostokąt zaokrąglony: Streszczenia
wystąpień
Prostokąt zaokrąglony: Program 
konferencji
Prostokąt zaokrąglony: Pobierz
Komunikat III
Prostokąt zaokrąglony: Pobierz
Komunikat I
Prostokąt zaokrąglony: Pobierz
Komunikat II
Prostokąt zaokrąglony: Społeczność Doktorantów
Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej
Uniwersytetu Jagiellońskiego
oraz
Koło Geografów UJ im. Ludomira Sawickiego

zapraszają na

Ogólnopolską Konferencję Naukową Młodych Badaczy

nt. 

Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii

Kraków, 19-20 października 2012 r.

Na konferencję zapraszamy doktorantów oraz studentów ostatnich lat studiów magisterskich i licencjackich. Konferencja ma charakter interdyscyplinarny dlatego zapraszamy do wzięcia udziału osoby, które zajmują się różnymi zagadnieniami zarówno geografii fizycznej jak i społeczno-ekonomicznej m.in.: klimatologii i meteorologii, hydrologii, geologii, geomorfologii, geoekologii, ochrony i kształtowania środowiska, geografii ludności i miast, geografii rolnictwa, geografii historycznej, rozwoju regionalnego, geoinformatyki oraz geografii turyzmu i in. 
Głównym celem konferencji jest zaprezentowanie wyników badań, a także wymiana doświadczeń oraz poglądów pomiędzy uczestnikami konferencji. Podczas konferencji zaplanowana jest prezentacja oraz promocja Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ. Po owocnych obradach zaplanowane jest wieczorne spotkanie integracyjne w klubie muzycznym. W ostatnim dniu konferencji uczestnicy będą mogli udać się na wycieczkę fakultatywną do Nowej Huty wraz ze zwiedzaniem kombinatu. Ponadto w planie jest wydanie publikacji pokonferencyjnej w formie recenzowanego wydawnictwa monograficznego.
Serdecznie zapraszamy do udziału.
							Komitet organizacyjny
Wszelkie pytania oraz uwagi dotyczące konferencji prosimy kierować na adres: pawel.kraz@uj.edu.pl

Prostokąt zaokrąglony: Doktoranci IGiGP UJLogo UJProstokąt zaokrąglony: ORGANIZATORZYProstokąt zaokrąglony: Koło Geografów UJ