Instytut Geografii
i Gospodarki Przestrzennej UJ
Ojcowski Park Narodowy


Komisja Hydrologiczna
Polskiego Towarzystwa Geograficznego

logo IGiGP UJ

Logo OPN

Logo PTGWODY NA OBSZARACH CHRONIONYCH
Miejsce i data konferencji

Zamek w Pieskowej Skale, 12–14 czerwca 2008 r.


Zamek w Pieskowej SkaleInstytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Ojcowski Park Narodowy oraz Komisja Hydrologiczna PTG  zamierzają wspólnie zorganizować konferencję naukową poświęconą ekosystemom wodnym na obszarach chronionych oraz obiektom wodnym prawnie chronionym, która odbędzie się w Zamku w Pieskowej Skale w dniach 12–14 czerwca 2008 r.

PotokW programie konferencji przewiduje się prezentację referatów  zamówionych, zgłoszonych oraz posterów zgłoszonych przez uczestników. Tematyka wystąpień powinna dotyczyć wielkości i jakości zasobów wodnych oraz zagrożeń i znaczenia ekosystemów wodnych na obszarach chronionych. Planowana jest także sesja terenowa w obrębie Ojcowskiego Parku Narodowego i jego otuliny oraz Dłubniańskiego Parku Krajobrazowego prezentująca problematykę silnej presji gospodarczej –  w tym również turystycznej – na środowisko wodne.  


BechtesgardenPrzed konferencją przewiduje się opublikowanie streszczeń wszystkich wystąpień, natomiast po konferencji – wydanie monografii. Publikacja pokonferencyjna będzie recenzowana.  Pełne teksty referatów należy przygotowywać zgodnie z wskazówkami zawartymi w MS Word instrukcji wydawniczej.
 
Streszczenia referatów, komunikatów i posterów o objętości do dwóch stron znormalizowanego maszynopisu (z maks. 5 pozycjami literatury) należy przysyłać pocztą internetową do 31 stycznia 2008 r. Termin nadsyłania pełnych tekstów referatów zostanie podany w komunikacie nr 2.


Potok w Tatrach słowackichKoszt

Przewidywana wysokość wpisowego (koszty materiałów konferencyjnych, autokaru, bankietu, poczęstunku w czasie przerw) wyniesie ok. 400 zł.

Zgłoszenia

Wstępne MS Word zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji należy przesyłac na adres organizatorów w terminie do 30 listopada 2007 r.
Potwierdzenie uczestnictwa: MS Word(formularz w załaczeniu) należy przesłac do 15 kwietnia 2008 r. na adres jozef_partyka@poczta.onet.pl. Termin dokonania opłaty za uczestnictwo w konferencji upływa 10 maja 2008 r.
Knieć błotna
 
Kontakt
Mgr Maria Baścik
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ
ul. Gronostajowa 7, 30-387 Kraków
„Wody na obszarach chronionych”

tel. (0–12) 664 52 72;
fax (0-12) 664-53-85
Abiskoe-mail: m.bascik@geo.uj.edu.pl

Ważne terminy

30 listopada 2007 - termin nadsyłania zgłoszeń  uczestnictwa w konferencji
31 stycznia 2008 - termin nadsyłania streszczeń referatów i posterów
15 kwietnia 2008 - termin nadsyłania potwierdzenia uczestnictwa
10 maja 2008 - termin opłaty konferencyjnej
12 czerwca 2008 - termin nadsyłania pełnych tekstów  artykułów

Komitet organizacyjny
        prof. dr hab. Joanna Pociask Karteczka (IGiG P UJ)
        dr Józef Partyka (OPN)