Zakład Gospodarki Turystycznej i Uzdrowiskowej

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego

30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

 

 

 

Uroczyste rozpoczęcie konferencji odbędzie się 29 września 2006 r. o godz. 10.30 w Auli Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego

przy ul. Gronostajowej 7.

 

Rejestracja uczestników konferencji będzie prowadzona od godz. 9.00

w sekretariacie obrad.

 

 

DOJAZD:

Położenie Kampusu UJ oraz połączenia komunikacyjne z centrum miasta można sprawdzić na stronach http://www.econ.uj.edu.pl/kampus1.htm lub http://www.kampus.uj.edu.pl/

 

 

PROGRAM KONFERENCJI:

Zgłoszone do programu konferencji referaty będą prezentowane w ramach obrad sesji plenarnych oraz trzech sekcji – Sekcji A, Sekcji B oraz Sekcji C.

 

 

WYSTĄPIENIA W TRAKCIE KONFERENCJI:

Czas trwania wystąpień w trakcie sesji plenarnych przewidziano na 20 min., natomiast wystąpień w ramach Sekcji A, B, C na 15 min. Z uwagi na znaczną liczbę zgłoszonych tematów mile widziane będą krótsze wystąpienia. W trakcie obrad do Państwa dyspozycji będą projektory multimedialne, rzutniki pisma oraz rzutniki przeźroczy.

(–>Zobacz szczegółowy program konferencji)

 

 

PUBLIKACJA MATERIAŁÓW KONFERENCYJNYCH:

Artykuły nawiązujące do tematyki referatów będą publikowane w formie recenzowanego wydawnictwa monograficznego. Prosimy o przygotowanie pełnych tekstów do druku najpóźniej do 29 września 2006 r., o objętości nie przekraczającej 8 stron autorskich (około 14 000 znaków). Autorzy są proszeni o przygotowanie tekstów według instrukcji redakcyjnej. Termin wydania monografii planowany jest na koniec 2006 roku.

 

NOCLEGI:

Miejsca noclegowe dla uczestników konferencji są jeszcze dostępne w Hotelu ROYAL

(tel.: 012 421 58 42), położonym w obrębie Starego Miasta. Potwierdzenie rezerwacji noclegów uczestnicy dokonują osobiście na hasło: Konferencja turystyka.

 

 

 

ORGANIZATOR:

Zakład Gospodarki Turystycznej i Uzdrowiskowej

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej

Uniwersytet Jagielloński

30-387 Kraków, Gronostajowa 7

tel.: (012) 664 52 90–91; 664 52 95; 664 52 45; fax: (012) 664 53 89

 

 

Wszelkie pytania i uwagi proszę kierować do sekretarza naukowego konferencji

e-mail: zgtiu@geo.uj.edu.pl ; m.mika@geo.uj.edu.pl

 

 

KOMITET ORGANIZACYJNY:

Prof. dr. hab. Włodzimierz Kurek - przewodniczący

Prof. dr. hab. Danuta Ptaszycka-Jackowska

Dr Mirosław Mika – sekretarz naukowy konferencji

 

RADA PROGRAMOWA KONFERENCJI:

Prof. dr. hab. Jadwiga Warszyńska - przewodniczący

Prof. dr. hab. Antoni Jackowski

Prof. dr. hab. Alicja Krzymowska-Kostrowicka

Prof. dr. hab. Stanisław Liszewski

Prof. dr. hab. Jerzy Wyrzykowski

 

Linki:

Komunikat 1 (poprzedni)

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ

MPK Kraków

PKP

PKS Kraków