http://www.miechow.eu/gmina/templates/zima/miechow2_herb.jpg

 

Zakład Hydrologii Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ

oraz

Urząd Gminy i Miasta Miechów

organizują seminarium

 

Źródła – pomniki przyrody nieożywionej Ziemi Miechowskiej

 

które odbędzie się w dniu 19 maja 2011 r. (czwartek)

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Miechów, ul. Sienkiewicza 25, III p. 

 

 

 

Zobacz zdjęcia z sesji

W programie seminarium: 

 

10.00  Powitanie Gości

 

10.15  Prof. dr hab. Wojciech Chełmicki  (UJ) - Geneza i cechy wypływów wody podziemnej

 

10.45  Mgr Maria Baścik (UJ) - Podstawy prawne i problemy związane z ochroną źródeł
w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony indywidualnej źródeł Wyżyny Małopolskiej

 

11.15  Dr inż. Anna Żurek (AGH) – Podatność wód podziemnych Wyżyny Małopolskiej na zanieczyszczenia                                                                                           

 

11.45  Przerwa kawowa

 

12.15–15.00 Sesja terenowa  połączona z dyskusją 

 

 

 

 

 

Z czystego źródła woda czysta płynie

A fonte puro pura defluit aqua

 

 

Ziemia Miechowska jest obszarem występowania źródeł zasilanych z  margli wieku kredowego, które należą do największych pod względem wydajności wypływów wody podziemnej w Polsce. Wyróżniające walory naukowe, edukacyjne i krajobrazowe źródeł tego regionu, a także znaczny stopień ich zagrożenia, zdecydowały o objęciu wielu z nich ochroną prawną w formie pomników przyrody nieożywionej.

Celem seminarium jest upowszechnienie informacji o tych wyjątkowych obiektach przyrodniczych
i stopniu ich przeobrażenia w wyniku działalności gospodarczej, a także próba określenia sposobu ochrony poszczególnych ekosystemów z uwzględnieniem zarówno ich cech indywidualnych, jak również uwarunkowań własnościowych.

Współpraca środowisk naukowych z władzami gmin, na terenach których znajdują się cenne źródła powinna zmierzać do rozbudzenia świadomości ekologicznej lokalnej społeczności, a także do promowania źródeł, jako atrakcji turystycznej o walorach ogólnokształcących.