Kraków, 28 lipca 2006 r.

 

 

 

Komunikat 2 dotyczący zgłoszenia oraz kosztów uczestnictwa w Konferencji
Program konferencji

Nawiązując do naszych wcześniejszych komunikatów pozwalamy sobie zaprosić do udziału w Konferencji pt. Wincenty Pol jako geograf i krajoznawca. Inauguruje ona obchody 200-lecia urodzin Wincentego Pola, który w 1849 roku utworzył w Uniwersytecie Jagiellońskim pierwszą na ziemiach polskich a drugą na świecie Katedrę Geografii. Zainicjował ćwiczenia terenowe ze studentami geografii, rozpoczął systematyczne badania geograficzne w Karpatach. Był jednym z twórców polskiego krajoznawstwa.

Doceniając rolę Wincentego Pola w rozwoju polskiej geografii i polskiej literatury Uniwersytet Jagielloński oraz Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej postanowiły uczcić tę doniosłą rocznicę organizując dwie konferencje naukowe: geograficzną w Krakowie (2006 rok) oraz literaturoznawczą w Lublinie (2007 rok). Honorowy patronat nad tymi zgromadzeniami objęli: Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. dr hab. Karol Musioł oraz Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej prof. dr hab. Wiesław Andrzej Kamiński.

W dniu 21 marca 2006 r. Komitet Nauk Geograficznych PAN podjął decyzję o ogłoszeniu roku akad. 2006/2007 „Rokiem Wincentego Pola”. Konferencja uzyskała akredytację udzieloną przez Komitet Nauk Geograficznych PAN.

Organizatorami konferencji w są: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz  Instytut Nauk o Ziemi Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej.

Miejsce obrad: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, termin: 9 – 11 października 2006 roku.  Program Konferencji w załączeniu.

Podczas Konferencji odbędzie się dyskusja panelowa na temat: Czy tradycja powinna inspirować rozwój geografii polskiej w XXI wieku? Do udziału zaproszono najwybitniejsze autorytety geograficzne Polski. Wydaje nam się, że pochylając się nad biografią i dorobkiem Wincentego Pola możemy zastanowić się czy nasza przeszłość może rzutować na przyszłość geografii w Polsce. Inaczej mówiąc: czy śledząc naszą historię możemy w niej odnaleźć inspirację dla naszych badań w XXI wieku. Z wielkim zainteresowaniem oczekujemy na przebieg tej wymiany poglądów naszych czołowych geografów.   

Zwracamy się z apelem do wszystkich Kierowników Jednostek Geograficznych o zachęcenie do udziału w Konferencji młodych pracowników nauki i doktorantów. To głównie dla nich przywracamy historię mając nadzieję, że jej znajomość pozwoli młodym utwierdzić się w poczuciu dumy i satysfakcji z uprawianego zawodu geografa.

 

Licząc na liczny udział w Konferencji przesyłam najserdeczniejsze pozdrowienia

 

 

                                                                     Prof. dr hab. Antoni Jackowski

                                                   Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego   

 

 


Poniżej podajemy niezbędne informacje o Konferencji:

1. Koszt uczestnictwa – 250 zł. Opłaty można dokonywać wpłacając na konto nr              lub dokonać zapłaty podczas rejestracji w pierwszym dniu obrad.

2. Dla uczestników zarezerwowano pokoje w Hotelu „Royal” przy ul. Św. Gertrudy na okres 8/9 X do 10/11 X.  Samej rezerwacji dokonują uczestnicy bezpośrednio w Hotelu na hasło „geografia” . Namiary na Hotel: 

3. Organizatorzy zapewniają transport z Hotelu na Kampus (pierwszy i drugi dzień), z Kampusu do Hotelu (pierwszy dzień), ze Skałki na Kampus i z Kampusu do Collegium Maius (drugi dzień), a także przejazd do Doliny Kościeliskiej (i z powrotem).

4.  Możliwość obiadów (smacznych i tanich)  w barze na Kampusie.

5.      Adresy kontaktowe: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7, tel. 012 664-52-50, fax 012 664 53-85;

                 prof. dr hab. Antoni Jackowski, tel. 012 664-52-87, 012 664-54-31,

                 e-mail:a.jackowski@geo.uj.edu.pl; antoni.jackowski@wp.pl

                 dr Izabela Sołjan, tel. 012 664 -52-86,

                 e-mail:i.soljan@geo.uj.edu.pl

6.     Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa najpóźniej do 15 września 2006 r.