site builder

Zgłoszenia

            Uczestnicy konferencji mogą zaprezentować swoje wystąpienia w ramach sesji referatowych lub sesji posterowej. Przewidujemy organizację oddzielnych sesji referatowych z zakresu geografii fizycznej, geologii, geografii człowieka, gospodarki przestrzennej, geoinformatyki i innych w zależności od zgłoszeń. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo selekcji nadsyłanych zgłoszeń oraz zmiany formy prezentacji. Maksymalna liczba uczestników Konferencji to 80.
Uczestnicy Konferencji będą mieli możliwość wzięcia udziału w warsztatach z zakresu geografii człowieka. Integralną częścią Konferencji będzie wycieczka terenowa po Ojcowskim Parku Narodowym lub Ogrodzie Botanicznym w Krakowie. Konferencja i zaplanowana wycieczka będą prowadzone zgodnie z obowiązującymi normami sanitarnymi. Jednak w przypadku wprowadzenia ograniczeń dotyczących organizacji konferencji naukowych w Polsce w październiku 2020 zostanie ona przeprowadzona w formie zdalnej. W przypadku niemożliwości wyjazdu w teren odbędzie się wycieczka wirtualna. Możliwe zmiany zostaną zaprezentowane w następnych komunikatach.
Zapraszamy do udziału! 


Przesyłanie zgłoszeń

Zgłoszenia udziału w konferencji można dokonywać do 20 września 2020 r. poprzez wypełnienie poniższego formularza zgłoszeniowego:

oraz przesłanie abstraktu na adres: oknmb@uj.edu.pl

Do formularza należy załączyć odpowiednio przygotowany abstrakt w języku polskim (max. 2 000 znaków ze spacjami) w formacie *.doc/*.docx. W pliku należy umieścić również imię i nazwisko, stopień/tytuł naukowy/zawodowy oraz afiliację autora(ów). Plik z abstraktem należy zatytułować nazwisko_imię autora_abstrakt, np. Nowak_Jan_abstrakt. Abstrakty nieprawidłowo zatytułowane i zbyt długie nie będą rozpatrywane. Komitet Organizacyjny potwierdzi otrzymanie każdego abstraktu. W przypadku braku potwierdzenia w ciągu trzech dni roboczych, prosimy o powtórne przesłanie wiadomości.


Opłata konferencyjna dla członków Polskiego Towarzystwa Geograficznego:
200 zł – 3 dni
150 zł – 2dni
Opłata konferencyjna dla pozostałych uczestników:
300 zł – 3 dni
250 zł – 2dni
Dane do wpłat zostaną przekazane po zaakceptowaniu zgłoszenia.
W ramach opłaty organizatorzy zapewniają:
- materiały konferencyjne,
- obiady,
- przerwy kawowe,
- udział w warsztatach,
- wycieczkę terenową,
W razie konieczności organizacji konferencji w formie zdalnej opłaty zostaną zmniejszone do:
50 zł dla członków Polskiego Towarzystwa Geograficznego
100 zł dla pozostałych uczestnikówWszelkie pytania dotyczące konferencji prosimy kierować na adres: oknmb@uj.edu.pl