simple website creator

Publikacje

            Prace prezentowane na Konferencji można opublikować w 8. tomie recenzowanej monografii Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii (wydanie  planowane jest na wrzesień 2020). Artykuły w języku polskim lub angielskim można również przesłać do czasopisma: Prace Geograficzne (IGiGP UJ) (ISSN 1644-3586) oraz w języku angielskim do czasopisma Urban Development Issues (ISSN 2544-624X).

Prace Geograficzne (IGIGP UJ)
ISSN 1644-3586

Urban Development Issues
ISSN 2544-624X

Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii

Krąż P., Hibner J., Koj J., Balon J., 2013, Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii, IGiGP UJ, Kraków.

ISBN 78-83-88424-93-9

Krąż P. (red.), 2014, Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii. tom 2, IGiGP UJ, Kraków.

ISBN 978-83-64089-07-7

Liro J., Liro M., Krąż P. (red.), 2015, Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii. tom 3, IGiGP UJ, Kraków.

ISBN 978-83-64089-15-2

Franczak P., Krąż P., Liro J., Liro M., Listwan-Franczak K. (red.), 2016, Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii, t. 4, IGiGP UJ, Kraków.

ISBN 978-83-64089-28-2

Listwan-Franczak K., Fiedeń Ł., Franczak P. (red.), 2018, Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii, t. 5, IGiGP UJ, Kraków.

ISBN 978-83-64089-44-2

Fiedeń Ł., Anielska K., Listwan-Franczak K., Franczak P. (red.), 2018, Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii, t. 6, IGiGP UJ, Kraków.

ISBN 978-83-64089-45-9

Fiedeń Ł., Anielska K. (red.), 2019, Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii. t. 7, IGiGP UJ, Kraków.

ISBN 978-83-64089-53-4

VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Młodych Badaczy (2018)

VII OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA MŁODYCH BADACZY
Perspektywy badań środowiska geograficznego

KSIĄŻKA ABSTRAKTÓW

VII OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA MŁODYCH BADACZY
Perspektywy badań środowiska geograficznego

PROGRAM KONFERENCJI