responsive website templates

Publikacje

           Uczestników Konferencji zapraszamy do publikacji artykułów w czasopismach Prace Geograficzne (IGiGP UJ) (ISSN 1644-3586, 20 punktów na liście MNiSW) i Urban Development Issues (ISSN 2544-624X, 20 punktów na liście MNiSW).

Prace Geograficzne (IGIGP UJ)
ISSN 1644-3586

Urban Development Issues
ISSN 2544-624X

Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii

Krąż P., Hibner J., Koj J., Balon J., 2013, Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii, IGiGP UJ, Kraków.

ISBN 78-83-88424-93-9

Krąż P. (red.), 2014, Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii. tom 2, IGiGP UJ, Kraków.

ISBN 978-83-64089-07-7

Liro J., Liro M., Krąż P. (red.), 2015, Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii. tom 3, IGiGP UJ, Kraków.

ISBN 978-83-64089-15-2

Franczak P., Krąż P., Liro J., Liro M., Listwan-Franczak K. (red.), 2016, Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii, t. 4, IGiGP UJ, Kraków.

ISBN 978-83-64089-28-2

Listwan-Franczak K., Fiedeń Ł., Franczak P. (red.), 2018, Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii, t. 5, IGiGP UJ, Kraków.

ISBN 978-83-64089-44-2

Fiedeń Ł., Anielska K., Listwan-Franczak K., Franczak P. (red.), 2018, Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii, t. 6, IGiGP UJ, Kraków.

ISBN 978-83-64089-45-9

Fiedeń Ł., Anielska K. (red.), 2019, Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii. t. 7, IGiGP UJ, Kraków.

ISBN 978-83-64089-53-4

VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Młodych Badaczy (2019)

VIII OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA MŁODYCH BADACZY
Systemowe podejście w badaniach geograficznych

KSIĄŻKA ABSTRAKTÓW

VIII OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA MŁODYCH BADACZY
Systemowe podejście w badaniach geograficznych

PROGRAM KONFERENCJI

VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Młodych Badaczy (2018)

VII OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA MŁODYCH BADACZY
Perspektywy badań środowiska geograficznego

KSIĄŻKA ABSTRAKTÓW

VII OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA MŁODYCH BADACZY
Perspektywy badań środowiska geograficznego

PROGRAM KONFERENCJI